Fakta og undersøkelserPublisert 11. juli 2014, endret 9. desember 2016

European Communication Monitor 2014:

Digital kommunikasjon både berikende og vanskelig

84 % av Europas kommunikatører oppgir at nye måter å kommunisere på beriker jobbene deres. Samtidig opplever hele 73 % at arbeidspresset er stadig økende, viser resultatene fra European Communication Monitor 2014.

European Communication Monitor er verdens største spørreundersøkelse om strategisk kommunikasjon. Selve spørreundersøkelsen gjennomføres av en forskergruppe fra velrenommerte universiteter over hele Europa, inkludert norske BI. Prosjektet er et samarbeid mellom EUPRERA, EACD og Communication Director magazine.

I årets undersøkelse deltok så mange som 2777 profesjonelle kommunikatører, fra 42 europeiske land. Hovedtemaet for undersøkelsen var "Professional communication in the digital age".

Utvalgte hovedfunn

  • 6 av 10 oppgir at kommunikasjon med interessenter til enhver tid er det viktigste aspektet ved mobil kommunikasjon.
  • Kommunikatørene er mest opptatt av interessante oppgaver, karrieremuligheter og å bli verdsatt på arbeidsplassen, fremfor jobbsikkerhet og balanse mellom arbeids- og privatlivet.
  • De tre største faktorene for å opprettholde en sterk posisjon innen strategisk kommunikasjon er nettverksbygging med kolleger, videreutdanning og jobbskifte. 82 % av respondentene oppgir at nettverking er viktig for karrierebygging og personlig utvikling. 
  • Strategi: 45 % hevder at kommunikasjonsyrkets største utfordring i dag er å knytte strategisk kommunikasjon og forretningsstrategi sammen på en god måte.
  • Online-kommunikasjon (nettbaserte kanaler) er mest relevant innen strategisk kommunikasjon i dag, sier hele 86 % (i 2009 lå dette tallet på 58 %).
  • Én av tre organisasjoner har implementert apper for smarttelefoner og nettbrett. Samtidig mener over 40 % at de ikke planlegger å benytte slike verktøy i sin strategiske kommunikasjon. 62 % oppgir imidlertid å ha tatt i bruk responsive/mobiltilpassede nettsider.

Her er resultatene oppsummert (YouTube)

+ Del