Nyheter

 • Lær om omdømme av de fremste fagfolkene

  Norsk kommunikasjonsforening har sammen med Reputation Institute og Apeland Informasjon glede av å tilby en omfattende studietur til New York med tema omdømme.

 • rss_internett
  Undersøkelse om sosiale medier

  Kjennskapen og bruken av sosiale medier er høy. På tross av dette bruker svært få kommunikatører disse kanalene på vegne av sin arbeidsgiver. Dette kommer frem av en undersøkelse gjort av Kommunikasjonsforeningen, Research International og Sermo Consulting.

 • Informasjon er tydeligvis ingen utfordring

  Publikum etterlyser mer informasjon og forståelig informasjon. Samtidig harselerer mediene over tungt og ugjennomtrengelig kommunalt kansellispråk. Likevel er KS' debatthefte om komunesektorens utfordringer 2008-2012 så godt som informasjonsfritt.

 • Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør

  Peggy Brønn ved BI er opptatt av å løfte faget til og bli respektert som en retning i akademisk forstand. Det kan naturligvis aldri bli en fagdidisiplin som sosiologi og historie, men i dag befinner begrepet seg i motsatt ende. Det misforstås nesten konsekvent av journalister som tror det hele dreier seg om oppmerksomhet i mediene (aner jeg at journalister gjennom å forstå begrepet på denne måten, også opphøyer egen funksjon som samfunnsaktører?).

 • Fly forbanna på det offentlige!

  Samarbeid med FAD om Kommunikasjonsåret 2009 Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys innledet seminaret Fly forbanna på det offentlige i Oslo 27. mai.

 • European Communication Monitor

  The European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) lanserer nå undersøkelsen European Communication Monitor. Dette er en av de mest ambisiøse undersøkelsene innen feltet strategisk kommunikasjon og PR i Europa. Målet er å avdekke nye trender innen fagfeltet og du inviteres til å delta.

 • Bedre kontakt med innbyggerne

  Det er gjort mange anstrengelser for å gjøre kontakten mellom det offentlige og innbyggerne bedre. Dessverre viser mange eksempler hvor dårlig det offentlige kommuniserer med sine innbyggere, brukere eller hva man vil kalle de man skriver brev til, lager informasjonsskriv for, nettpublisering eller annonser. Det er ikke alltid like lett å forstå.

 • Akademia og media

  Akademia og media Eksplosjonen i antall mediekanaler og den knallharde konkurransen mellom disse, har gitt et mer tabloid mediebilde. En kraft vekker alltid en motkraft. Flere medier bruker nå akademikere aktivt for å få frem ny kunnskap og nye perspektiver.