NyheterPublisert 30. mai 2017, endret 7. juni 2017

washington

Lær mer om Trumps USA

Donald Trumps forhold både til pressen, sine rådgivere, kongressen og sitt eget parti er blant temaene for årets Washingtonseminar, som har fått tittelen "Trumps Amerika".

Tekst: Kommunikasjonsforeningen

Tor Bang  BI

Tor Bang, Handelshøyskolen BI (Foto: Torbjørn Brovold / BI)

- I år er det naturlig nok knyttet stor interesse til president Donald J. Trump. Alle følger "Twitter-in-chief", hans forhold til kongressen og partiet, til pressen, til rådgivere og ikke minst til familien hans. Washingtonseminaret kommer i år derfor til å samarbeide med politisk avdeling i Washington Post for å diskutere presidentskapet, og hvilke føringer det legger på den politiske diskursen, ikke bare i Washington, D.C., men i USA og resten av verden.

Det forteller Tor Bang, seminarets kontaktperson ved Handelshøyskolen BI. BI kom med som partner for Washingtonseminaret i 2003, tre år etter at Kjell Terje Ringdal startet det, og Bang har vært med siden begynnelsen. 

- Vi kommer også til å diskutere velgerne som sosiologiske objekter: hvordan kunne Clintons strateger unngå å se at flertallet av blue collar votes gikk til Trump? Hvilke forventninger har den amerikanske arbeiderklassen til sine politiske ledere?
 
Seminarets grunnide er å gi deltagerne innsikt både i ideer vi nordmenn liker og kjenner igjen, men også å møte mennesker og organisasjoner med syn som kan virke ekstreme for oss. Seminaret gir innføring i valgsystemet og analyse av mediebildet i tillegg til oppdatering på det politiske bildet.
 
- Vi treffer sentrale taleskrivere, kommentatorer, kongressrepresentanter og ikke minst representanter for den imponerende politiske sfæren i tenketanker som Brookings Institution, Center for American Progress og andre. Dessuten har Washington, D.C. K Street, et metonym for Public Affairs-bransjen, med lobbyister, interessegrupper og kommunikasjonsbyråer som gjør sitt for å legge premisser for lovgivning, handel og politikkutforming sier Bang.
 
De to siste dagene av seminaret foregår i New York, der møter med representanter for finansnæringen, akademia og kulturliv står på agendaen. Leder for det åtte dager lange seminaret er også i år Kjell Terje Ringdal.

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen får du spesialpris på Washingtonseminaret, som finner sted fra 27. oktober til 3. november
+ Del