LobbyregisterPublisert 30. januar 2014

Vårt forslag til et lobbyregister i Norge

Her er Kommunikasjonsforeningens konkrete forslag til struktur og forvaltning av implementeringen av et lobbyregister i Norge.

Struktur – hvem og hva som skal registreres i lobbyregisteret

 
1. Hvem lobbyregisteret skal omfatte

1.1. Registrering i lobbyregisteret skal være obligatorisk
1.2. Registrering skal ikke gi automatisk adgang til Stortinget
1.3. Registeret skal være frivillig for privatpersoner
1.4. Registeret skal registrere den personen og den virksomhet som er i kontakt med den politiske myndigheten
1.5. Registeret skal registrere hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer
1.6. Registeret skal registrere den stortingsrepresentant og den politiske rådgiver som lobbyisten tar kontakt med
1.7. Registeret skal registrere den statsråd og statssekretær og politisk rådgiver som lobbyisten tar kontakt med i regjeringsapparatet
1.8. Registeret skal registrere hvilke virksomheter, samt hovedansvarlige for påvirkningsarbeidet i virksomhetene, som har vært involvert i forberedelsene til påvirkningsarbeidet mot det politiske miljø

2. Hva lobbyregisteret skal omfatte
2.1. Registeret skal registrere formålet med påvirkningsarbeidet mot det politiske miljø
2.2. Registeret skal registrere hvilken konkret sak kontakten gjelder

Forvaltning - håndhevelse av lobbyregisteret

 
3. Hvordan lobbyregisteret skal forvaltes

3.1. Registeret skal forvaltes av Riksrevisjonen
3.2. Registeret skal være elektronisk søkbart for informasjon lagt inn om hvem som bedriver påvirkningsarbeid, med forbehold om at hva arbeidet gjelder ved behov kan unntas offentlighet
3.2.1. I særskilte tilfeller kan også informasjon lagt inn i lobbyregisteret om hvem som bedriver påvirkningsarbeid unntas offentlighet etter søknad til Riksrevisjonen
3.3. Riksrevisjonen skal behandle unntak for offentlighet rundt hvem og hva som er registrert i henhold til offentlighetsloven.

+ Del
comments powered by Disqus