Stillingsbeskrivelse

re og tonsberg

Vil du være med å forme Nye Tønsberg kommune?

Det er politisk vedtatt at Re og Tønsberg kommuner skal bli en kommune fra 1.1.2020. Prosjektleder/ny rådmann tiltrer 1.1.2018.

Nye Tønsberg kommune skal preges av åpenhet, tillit, oppriktighet og profesjonalitet.

Kommunen vil ha ca. 55.000 innbyggere og ca. 4.000 ansatte.

Vi trenger nye medarbeidere i sentrale funksjoner i sammenslåingsprosjektet. De skal jobbe tett på ledelsen, fagmiljøene, tillitsvalgte og vernetjenesten i dagens Re og Tønsberg kommuner. Det er utfordrende og viktige oppgaver knyttet til bygging av en ny kommune.

Prosjektleder/rådmann blir nærmeste leder for de nye medarbeiderne som blir hverandres nærmeste kolleger.

Stillingene er prosjektstillinger fra tiltredelsestidspunktet og fram til og med 31.12.2019.

Det søkes etter prosjektkoordinator og kommunikasjonsrådgiver.

Ønsket profil for stillingene er:

  • Erfaring fra, eller kjennskap til, kommunesektoren
  • Selvstendighet
  • Erfaring fra omstillings- og prosjektarbeid
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Evne og vilje til å gjennomføre
  • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Personlig egnethet blir spesielt vektlagt.

Prosjektkoordinator

St.kode 8530 Rådgiver. Arkivsaknr. 17/14516
Arbeidsoppgaver vil være prosjektplanlegging og -oppfølging, koordinering mellom delprosjekter, faglig støtte til delprosjekter, saksbehandling overfor fellesnemnda. Andre oppgaver må påregnes.

Ønsket profil:

Strukturert og analytisk. Evne til å forstå komplekse organisasjoner og holde oversikt. Interesse for forholdet politikk – administrasjon.

Kompetansekrav:

Utdanning på høyskole/universitetsnivå

Kommunikasjonsrådgiver

Sst.kode 8530 Rådgiver. Arkivsaknr. 17/14522
Arbeidsoppgaver vil være løpende intern og ekstern kommunikasjon. Videreutvikle og gjennomføre prosjektets kommunikasjonsstrategi i samarbeid med kolleger fra Re og Tønsberg. Kommunikasjonsfaglig rådgivning. Utarbeide presentasjoner og materiell til intern og ekstern bruk. Andre oppgaver må påregnes.

Ønsket profil:

Evne til å bearbeide og formidle komplekst innhold på en tydelig og engasjerende måte. Operativ erfaring med tekstproduksjon, publiseringsverktøy, sosiale medier, foto/video.

Kompetansekrav: Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis kommunikasjonsfaglig utdanning.

For stillingene tilbyr vi:

  • gode pensjons- og forsikringsordninger via KLP
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • lønn etter avtale og i tråd med Hovedtariffavtalen

Arbeidssted er Tønsberg sentrum med noe reisevirksomhet innenfor den nye kommunen.

Informasjon om stillingene:

Prosjektleder/rådmann Egil Johansen, tlf. 905 89 935,

HR ved Aase Helland Volle, tlf. 918 50 213 eller Hanne Krokrud, tlf. 975 91 376.

Kommunene er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søknader sendes innen søknadsfristen 31.12.2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger