Stillingsbeskrivelse

Politidirektoratet

Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan med til sammen 16 000 medarbeidere. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for publikum. Våre medarbeidere kjennetegnes av å være modige, helhetsorienterte, tett på og å vise respekt. Politietaten gjennomfører nå en omfattende reform som skal sikre at politiet er godt forberedt i møte med framtidens kriminalitet og i stand til å skape trygghet der folk bor og ferdes. Les mer på politi.no.

Vi søker en dyktig kommunikasjonsrådgiver med erfaring fra krisekommunikasjon

Vi søker en erfaren kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe innen området mediehåndtering og krisekommunikasjon. Du har solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering, gjerne fra offentlige virksomheter med stor medieoppmerksomhet. Du har gjerne erfaring med krisehåndtering og krisekommunikasjon. I tillegg motiveres du av å levere gode resultater i samarbeid med andre.

Politiet er inne i en av sine mest grunnleggende endringer i etatens historie og rustes for fremtidens kriminalitetsbilde. Kommunikasjonsstaben er organisert under politidirektøren, og har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon i politietaten. Staben har strategisk ansvar for å videreutvikle og følge opp kommunikasjon som virkemiddel. Kommunikasjonsstaben har 16 medarbeidere.

Det er ledig en fast stilling og en midlertidig stilling i Kommunikasjonsstaben. Vi ber deg derfor opplyse om du søker på kun den ene eller begge stillingene.

Arbeidsoppgaver:

 • Mediehåndtering. Du vil inngå i en vaktordning i presseteamet
 • Strategisk innholdsproduksjon og kanalbruk
 • Strategisk rådgiving til ledelsen
 • Krisehåndtering og krisekommunikasjon
 • Koordinering opp mot andre kommunikasjonsaktiviteter i Politiet
 • Delta i kommunikasjonsstabens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning innen medie- & kommunikasjonsfag eller annen relevant utdanning. Det er en fordel med mastergrad
 • Du har minst 5 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering. Det er en fordel med erfaring fra kommunikasjon i offentlige virksomheter med stor medieoppmerksomhet
 • Det er ønskelig med erfaring og god kompetanse innen krisehåndtering og krisekommunikasjon
 • Du har særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Den som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, må ha plettfri vandel. Til bruk for vandelskontrollen må den som skal tilsettes fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper:

 • Du har gode evner til å samarbeide og etablere relasjoner
 • Du er helhetsorientert og evner å se norsk politi i et samfunnsperspektiv
 • Du jobber godt selvstendig og evner å håndtere en arbeidssituasjon med mange aktører og interessenter
 • Du er ansvarsbevisst og har god vurderingsevne

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og høye ambisjoner
 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor et viktig og aktuelt samfunnsområde
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364), i lønnsspennet 569 000 - 686 900 etter statens regulativ. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. forsikringsordninger og mulighet for boliglån (www.spk.no for mer informasjon)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Kontaktinformasjon:

 • Margrete Halvorsen
  Kommunikasjonsdirektør
  Tlf.: 480 82 722

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 5. juni 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger