Stillingsbeskrivelse

FinansNorge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere. Vi holder til ved trafikknutepunktet Nationaltheatret, har gode forsikrings- og pensjonsordninger, et godt arbeidsmiljø, samt et aktivt bedriftsidrettslag.

Prosjektleder kurs og konferanser

Finans Norge

Foto: Kilian Munch.

Finans Norge ønsker å satse mer på kurs og konferanser, og vi ser etter en person som kan bidra til at satsingen blir vellykket.

Det er viktig med sentrale møteplasser som kan støtte opp under våre næringspolitiske målsettinger og bidra til å styrke samfunnsrollen og øke tilliten til finansnæringen. Finans Norge har de seneste årene økt vektleggingen av konferanser, seminarer og kurs. Dette er en del av vår kjernevirksomhet. Vi har rundt 40-50 arrangementer årlig, og det er stor interesse for arrangementene.

Stillingen innebærer følgende arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse - planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Promotering/markedsføring av arrangementer gjennom ulike kanaler
 • Arbeid overfor sponsorer
 • Webpublisering og bruk av sosiale medier

Egenskaper:

 • God gjennomføringsevne
 • Ha mange baller i luften samtidig
 • Samarbeidsvillig
 • Strukturert
 • Framoverlent

Kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kompetanse innen markedsføring
 • Fordel med digital kompetanse - erfaring med bruk av sosiale medier og webpublisering mv.

Vi kan tilby:

Varierte arbeidsoppgaver, et godt sosialt og faglig miljø og konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad merket ”prosjektleder” sendes på e-post innen 26. september 2017 til leif.osland@finansnorge.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Leif Osland: 93 01 25 31.

Tiltredelse 2. januar 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger