Stillingsbeskrivelse

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet de lever i. SOS-barnebyer arbeider også for å styrke barns rett til tilfredsstillende omsorg. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden.

Medierådgiver i SOS-barnebyer

SOS-barnebyer ønsker å styrke folks kunnskap om og engasjement for barn som vokser opp uten familieomsorg eller som står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Vi ønsker økt oppmerksomhet om barns behov for og rett til omsorg og beskyttelse, gjennom strategisk arbeid med synlighet, en styrket stemme i offentligheten og økt bruk av digital kommunikasjon. Vi søker medierådgiver til en fast stilling i kommunikasjonsavdelingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Operativt ansvar for mediearbeid, innsalg til lokal-, region- og riksmedier, utvikling av medieplaner og kontakt med journalister.
 • Lede og følge opp det daglige mediearbeidet i SOS-barnebyer, og utnytte nyhetsbildet til å skape oppmerksomhet om saker som angår barn i vår målgruppe
 • Styrke lokal synlighet gjennom støtte til Frivillige for SOS-barnebyer
 • Prosjektledelse/rådgivning i utvikling av påvirkningskampanjer, PR-kampanjer og arrangement
 • Utvikling og rådgivning til SOS-barnebyers talspersoner
 • Produksjon av innhold til egne kanaler
 • Medieovervåkning og analyse

Kompetansekrav

 • God kjennskap til norsk medieoffentlighet, god samfunnsinnsikt og vurderingsevne
 • Journalistisk erfaring, digital kompetanse og god kjennskap til sosiale medier
 • Relevant høyere utdanning og minst tre års arbeidserfaring fra journalistikk eller kommunikasjonsarbeid
 • Dokumenterbare innsalg til medier
 • Sterk språk- og argumentasjonskompetanse
 • Erfaring fra videoproduksjon er en fordel
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse

Tiltredelse 2. januar 2018 eller etter avtale. Mer om SOS-barnebyers arbeid finner du på www.sos-barnebyer.no. Har du spørsmål til stillingen, vennligst kontakt kommunikasjonssjef Synne Rønning på mobil 917 91 411 eller på e-post synne@sos-barnebyer.no

Søknad og CV sendes HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post soknad@sos-barnebyer.no innen 22.november 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger