Stillingsbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonssjef

Som kommunikasjonssjef i Kunnskapsdepartementet får du mulighet til å arbeide med noen av de mest spennende politiske utfordringene i det norske samfunnet. Kommunikasjonssjefen leder og koordinerer KDs løpende kommunikasjonsarbeid og deltar både strategisk og operativt i utformingen av departementets ulike kommunikasjonstiltak. Dette innebærer rådgivning og mediekontakt for politisk ledelse, departementsråd og fagavdelinger. Ansvaret omfatter også strategisk kommunikasjon overfor departementets sektorer, ansvar for innhold og utvikling av departementets nettsider på regjeringen.no, og departementets stadig mer omfattende arbeid med sosiale medier. Kommunikasjonssjefen har også fagansvaret for departementets taleskrivere.

Kommunikasjonssjefen deltar i departementets toppledergruppe og rapporterer til departementsråden. Stillingen innebærer daglig ledelse med personalansvar for 9 medarbeidere.

Vi søker kandidater som har gode strategiske ferdigheter og som kan ta initiativ og gjennomføre ting raskt når det er behov for det. Gode relasjonelle ferdigheter som samarbeid og evne til å skape tillit hos andre, er viktige egenskaper.

Kommunikasjonssjefen arbeider i et tett samspill med departementets politiske ledelse. Vi søker derfor en samfunnsengasjert leder som har god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser, samt et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet. For å lykkes i denne stillingen er det helt avgjørende å kunne jobbe planmessig og ha en strukturert arbeidsform.

Ved valg av ny kommunikasjonssjef vil det bli lagt vekt på at:

  • du har høyere utdanning fra universitet/høyskole, gjerne med kommunikasjonsfag
  • du har ledererfaring der du kan vise til gode resultater
  • du har bred kommunikasjonsfaglig erfaring, gjerne også journalistisk erfaring
  • du har god forståelse for samspillet mellom politikk og forvaltning
  • du har en sikker språkføring samt gode engelskkunnskaper
  • du har erfaring med og interesse for digitalt utviklingsarbeid

Vi tilbyr:

  • Et kompetent fagmiljø med dedikerte kolleger
  • Lønn etter avtale
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres. Vi kan tilby deg et spennende arbeidsfelt, kollegaer med høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Det forventes tilgjengelighet også utenom vanlig arbeidstid.

Departementet har som målsetting å oppnå balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Departementene og Statsministerens kontor er IA-virksomheter.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om personen har bedt om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet om dette.

Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad, Hodejegerne Møllerstad Christiansen AS, tlf 915 59 752, eller departementsråd Petter Skarheim, tlf 900 25 399, for ytterligere informasjon.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad. Søknadsfrist 4. april 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger