Stillingsbeskrivelse

Universitetet i Oslo logo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter "Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo" ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategien for eiendomsvirksomheten ble vedatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Kommunikasjonsrådgiver, vikariat

Eiendomsavdelingen har to kommunikasjonsrådgivere. Vi søker nå etter vikar i en av stillingene.

Som kommunikasjonsrådgiver i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i intern og ekstern kommunikasjon i en avdeling i stadig utvikling. Arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vår kommunikasjon skal nå alle UiOs ansatte og studenter og er knyttet til et bredt spekter av områder fra informasjon om byggeprosjekter til kildesortering. EA arbeider med ytterligere profesjonalisering, og det er viktig at ulike temaer innen denne rammen når ut til og forankres hos alle i avdelingen. For å nå ut til målgruppene som i stadig større grad holder seg orientert via mobil, vil vi blant annet teste ut video i kommunikasjonen. Du vil også arbeide med alt fra design og struktur til språkvask av EAs miljørapport og andre strategiske dokumenter. Kommunikasjonsrådgiver rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Produksjon av informasjon (tekst, bilder, video) til nettside, trykksaker og andre kanaler
 • Koordinere og gjennomføre prosjekter og kampanjer
 • Bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse i avdelingens arbeid
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves kommunikasjonsutdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk og erfaring med språkvask.
 • Det kreves bred erfaring med innholdsproduksjon og publisering på nett.
 • Det kreves evne til å formidle komplisert informasjon på en lettfattelig måte.
 • Det er en fordel om du har erfaring med å lage video med mobil.
 • Det er en fordel med kjennskap til eiendomsfeltet.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, større organisasjoner eller kunnskapsvirksomheter.

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert, strukturert og nøyaktig kommunikasjonsrådgiver som har gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper. Du har evne til å ha flere baller i lufta samtidig og jobber raskt under press.

Vi tilbyr

 • Ett års vikariat med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes som rådgiver SKO 1434 i lønnsspenn 466.500 til 517.700 kr pr. år avhengig av kompetanse/erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 7. februar 2018.

Kontaktpersoner: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth H. Todal 90 08 10 79 eller ass. Eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel 91 36 89 21.

+ Del

Se flere ledige stillinger