Stillingsbeskrivelse

Politihogskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøgskolen driver forskings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor høgskolens fagområder.

Kommunikasjonsrådgiver (vikariat)

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn/kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Politihøgskolen har avdelinger i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Politihøgskolens verdier er modig, helhetsorientert, respekt og tett på.

For ansatte i politi- og lensmannsetaten stilles krav om plettfri vandel.

Politihøgskolen oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Det er i tillegg et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning i arbeidsstyrken.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkerne bli varslet om dette.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju, sammen med ett kopisett.

Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.


Ved Kommunikasjonsenheten ved Politihøgskolen er det ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver. Vikariatets varighet er t.o.m. 31.12.18 med snarlig tiltredelse.

Kommunikasjonsenheten har overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved høgskolen. Enheten har fire faste stillinger og er organisert i rektors stab. Enheten er faglige rådgivere for ledelsen og organisasjonen, og bistår i det daglige, praktiske kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonsenheten besvarer og koordinerer mediehenvendelser og har ansvar for markedskampanjer og annonsering.

I tillegg har enheten det totale ansvar for høgskolens nettsider phs.no, høgskolens intranett, Politihøgskolen i sosiale medier og høgskolens deltakelse på politiets felles intranett.

Politihøgskolen utreder nå veien videre for både intranett og phs.no. Avhengig av hvilke beslutninger som fattes, kan stillingen ha mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Vi ser etter et digitalt hode som i perioden skal være nettredaktør for phs.no, med både innhold- og systemansvar. Vedkommende skal planlegge, produsere og forvalte innhold i digitale kanaler, herunder ha ansvaret for Politihøgskolens side på Facebook, ”Bli politi”.

 • Vi ønsker oss noen som kan rådgi innen digital kommunikasjon. Vedkommende som ansettes vil også arbeide med å stake ut den videre kursen for phs.no. Statistikk – måling i digitale kanaler vil være en del av jobben. I tillegg skal kommunikasjonsrådgiveren følge opp Politihøgskolens annonsering, som i all hovedsak foregår digitalt.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves:
 • Utdanning på minimum bachelornivå innen medie- og kommunikasjonsfag eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med innholdsproduksjon og historiefortelling gjennom video, foto og tekst – til nett og sosiale medier.
 • Erfaring med nett og eventuelt nettutviklingsprosjekter
 • Det vil i tillegg være ønskelig med:
 • Erfaring med markedsføringsarbeid
 • Erfaring med Adobe Premiere Pro og Adobe Photoshop
 • Erfaring med publiseringsverktøyet Episerver

Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en positiv og initiativrik person med gode samarbeidsevner. Du må kunne sette deg inn i kompliserte saker og formidle dem på en enkel måte. Den som ansettes må ha engasjement, kreativitet og evne til å arbeide selvstendig. God samfunnsforståelse er et must!

Vi tilbyr

 • Tilsetting som rådgiver i stillingskode 1434, med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid – sommertid
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Kontaktinformasjon:

 • Torill Gulbrandsen
  Kommunikasjonssjef
  Tlf.: (+47) 916 07 194

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 31. juli 2017.

Les mer om hva vi tilbyr på våre nettsider.

+ Del

Se flere ledige stillinger