Stillingsbeskrivelse

Statnett-logo

Har du lyst til å jobbe med kommunikasjon i et av Statnetts største prosjekter, som skal gi Oslos befolkning trygg strømforsyning i fremtiden?

Kommunikasjonsrådgiver

STATNETT

Statnett skal fornye sentralnettet i hovedstadsregionen i årene som kommer. Kommunikasjon er svært viktig for å lykkes med dette arbeidet, og vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver til Nettplan Stor-Oslo. Rådgiveren vil være ansatt i kommunikasjonsavdelingen, men arbeide direkte i Oslo-prosjektene. Faglig vil stillingen rapportere til kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Nettplan Stor-Oslo.

Vi søker en strukturert, omgjengelig og resultatorientert person, som både kan arbeide selvstendig og være en god lagspiller. Du evner å bygge relasjoner, tar initiativ, er nøyaktig og får ting gjort.

Stabsenheten Strategi og kommunikasjon har ansvar for virksomhetens strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt, samt oppfølging av kunderelasjoner, tariffstrategi og internasjonal rådgivning.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre et bredt spekter av kommunikasjonstiltak
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Samfunnsdialog med hovedvekt på informasjon til og oppfølging av naboer og andre berørte
 • Bidra til videreutvikling av prosjektets kommunikasjonsfaglige arbeid
 • Historiefortelling i ulike formater og kanaler
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Minst 5-års erfaring fra kommunikasjon/media/politikk eller annen relevant erfaring
 • Erfaring med innholdsproduksjon i ulike formater til ulike kanaler
 • Kompetanse innen digital kommunikasjon
 • God skriftlig, muntlig og visuell fremstillingsevne av komplekse og tekniske saker
 • Erfaring fra utbyggingsprosjekter, kunnskap om kraftbransjen og politiske prosesser, nyhetsteft og lokalkunnskap er en fordel

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Midlertidig stilling (2 år med mulighet for forlengelse)
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Interessante faglige utfordringer

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kommunikasjons- og samfunnpolitikksjef Nina Yong Kviberg, tlf.nr. 99037330. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 26. november 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger