Stillingsbeskrivelse

Telenor

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3800 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 13 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kommunikasjonsrådgiver - digitale kanaler

Er du god på kommunikasjon i digitale kanaler?

Området «Corporate Affairs» i Telenor Norge har ansvar for selskapets intern- og eksternkommunikasjon, samfunnsansvar, sponsoravtaler, lederkommunikasjon, endringskommunikasjon og myndighetskontakt. Vår ambisjon er å bygge oppunder og forsterke positive assosiasjoner til Telenor i Norge, styrke den interne kulturen og skape gode relasjoner til våre interessenter. Vår kommunikasjon skal skape tydelighet og engasjement, og vise hvordan Telenor bidrar til å hjelpe kunder og samfunnet for øvrig til å utnytte de positive mulighetene ny teknologi, internett og telekommunikasjon gir.

Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver som skal ha særlig ansvar for videreutvikling av våre egne digitale kanaler, både eksternt og internt. Vi er på jakt etter en kommunikasjonsrådgiver som har erfaring med å lage kvalitetsinnhold til sosiale og digitale kanaler, og som kan dokumentere gode resultater med dette. Vi forventer at du generelt har en sterk formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og at du mestrer historiefortelling med enkel videoproduksjon.

Vi jobber etter en ambisjon om å våge mer, og vi skal være et kreativt kunnskapsmiljø hvor utvikling og læring står sentralt. Vi vil ha med deg på laget som evner å sette deg inn i komplekse saksområder, samarbeide på tvers og utvikle budskap og tiltak som gir resultater.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle Corporate Affairs’ satsning på egne digitale kanaler internt og eksternt
 • Gi råd til Telenor Norge generelt og Telenor-ledere spesielt om bruk av digitale kanaler
 • Ta strategiske og operative kommunikasjonsfaglige vurderinger
 • Finne, bygge og formidle de gode historiene eksternt og internt både i form av tekst, bilder, video og presentasjoner

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Flytende i engelsk i tillegg til svært sterk i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Gjerne erfaring fra media og/eller PR-byrå
 • Sterk digital kompetanse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Egenskaper

 • Løsningsorientert holdning
 • Trygg, positiv og hardtarbeidende
 • Nettverks- og relasjonsbygger
 • Må trives med en hektisk og fleksibel arbeidsform
 • Ha evne til å sette seg inn komplekse forretningsområder
 • Interesse for teknologi/telekom og kommunikasjon i nye kanaler

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være del av et av Norges ledende kommunikasjonsmiljø
 • Fleksibilitet og stor påvirkningsmulighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Å være del av innovativt selskap i smørøyet av samfunnets teknologi- og digitaliseringsagenda
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale

Spørsmål til stillingen?

 • Frode Pettersen
  Rådgiver i Prime People
  Tlf.: 47 88 82 85
 • Ole Jan Rimstad
  Rådgiver i Prime People
  Tlf.: 99 59 30 14

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 19. februar 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger