Stillingsbeskrivelse

Helse-Sor-ost-logo

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2,9 mill. innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er 79 mrd. kroner. Helse Sør-Øst RHF har cirka 78 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker en initiativrik, engasjert og dyktig rådgiver som kan bidra bredt i Helse Sør-Øst RHF sitt kommunikasjonsarbeid. Interessen for Helse Sør-Øst er stor, og det regionale helseforetaket har ansvar for et bredt spekter av oppgaver. Rollen som kommunikasjonsrådgiver forutsetter erfaring både fra strategisk rådgiving, operativ gjennomføring og mediehåndtering. Vi legger vekt på god rolle- og samfunnsforståelse. Interesse og kompetanse innenfor digitalisering generelt, web og sosiale medier spesielt, er en fordel. Stillingen inngår i kommunikasjonsavdelingen i det regionale helseforetaket.

Helse Sør-Øst RHF har til sammen 160 ansatte. I kommunikasjonsavdelingen er det 6 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid og kommunikasjonsrådgivning både internt og eksternt
 • Mediehåndtering, pressevakt, budskapsutvikling og praktisk mediearbeid
 • Medietrening
 • Samfunnskontakt og interessehåndtering
 • Utarbeide presentasjoner
 • Skrive tekster til egne nettsider og medier

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitet- eller høyskolenivå
 • Relevant erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Digital kompetanse
 • God muntlig, skriftlig og visuell framstillingsevne
 • God rolle- og samfunnsforståelse, kunnskap om politiske prosesser og hvordan mediene arbeider

Utdanningsretning

 • Journalistikk
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Reklame / Mediefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe strategisk og helhetlig med kommunikasjon
 • Du kan sette deg raskt inn i varierte problemstillinger og har evne til å formidle komplisert stoff på forståelig måte
 • Du trives med og mestrer å jobbe med korte tidsfrister
 • Du har god vurderingsevne, er uredd og selvstendig

Vi tilbyr

 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Et godt faglig miljø og kunnskapsrike kolleger i kommunikasjonsavdelingen som gir gode muligheter for egenutvikling
 • Lønn etter avtale, offentlig pensjonsordning og fleksibel arbeidstid
 • Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorer i Oslo og Skien. Fleksible løsninger på arbeidssted kan avtales

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

 • Gunn Kristin Sande
  Direktør
  Telefon 958 59 830

Søknaden sendes elektronisk innen 1. november 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger