Stillingsbeskrivelse

Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring, og forvaltning og drift av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Kommunikasjonsrådgiver

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Vestfoldbanen. Strekningen Drammen-Kobbervikdalen omfatter bl.a. bygging av dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, og mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet skal også bygge om Drammen stasjon og Gulskogen stasjon.

Bane NOR søker en initiativrik og erfaren senior kommunikasjonsrådgiver som skal ha ansvar for kommunikasjonsarbeidet knyttet til planlegging av dobbeltsporet.. Stillingen inngår i prosjektet sin ledergruppe og vil i det daglige arbeidet forholde seg til prosjektsjef. Imidlertid ligger personalansvar og faglig koordineringsansvar hos kommunikasjonssjef for Utbyggingsdivisjonen. Ved behov må man bidra til å løse løpende kommunikasjonsoppgaver i Bane NOR-konsernet. Stillingen er midlertidig i to år, med mulighet for fast ansettelse. Stasjoneringssted er Drammen. Kommunikasjonsavdelingen er under omorganisering og det kan derfor bli endringer i stillingens innhold.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Bredt kommunikasjonsfaglig arbeid på norsk og engelsk
 • Bidra i planlegging, forankring, gjennomføring og oppfølging av ulike kommunikasjonstiltak i prosjektet
 • Planlegge, gjennomføre og delta i interne og eksterne møter på vegne av prosjektet
 • Mediehåndtering og rådgivning for prosjektledelsen i møte med media
 • Produksjon av redaksjonell tekst for papir og nett
 • Delta i prosjekter og annet løpende kommunikasjonsarbeid i konsernet ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning helst innen kommunikasjonsfag og/eller journalistikk og minst fem års kommunikasjonsfaglig erfaring.
 • Bred erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Operativ prosjekterfaring er en fordel
 • Evne til å sette deg raskt inn i saker og se prosjektet i et helhetsperspektiv
 • Erfaring med mediehåndtering og strategisk rådgivning av den som skal uttale seg.
 • Må kunne dokumentere svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk
 • Meget god evne til å gjøre fagstoff tilgjengelig og lesbart på ulike plattformer
 • Kunnskap om plan- og beslutningsprosesser i offentlig forvaltning, samt forståelse for politiske og kommunale prosesser
 • Ønskelig med erfaring fra store utbyggingsprosjekter
 • Kjennskap til offentlighetsloven og prinsipper for statlig kommunikasjonsvirksomhet

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk tilnærming
 • Gode samarbeidsevner og stor innsatsvilje
 • Kunne jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til å jobbe under press og takle stort engasjement blant involverte
 • Fleksibel, kreativ og initiativrik
 • God rolle- og samfunnsforståelse
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, engasjert og profesjonell

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidsordninger

 Kontaktinformasjon

 • Ingunn Monstad
  (+47) 97612100
 • Hanne Anette Stormo
  (+47) 913 25 084

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 24. september 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger