Stillingsbeskrivelse

helse nord

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her

Kommunikasjonsdirektør

Helse i nord_der vi bor

Vil du arbeide med en velferdssektor som angår alle og som alle har meninger om? Vil du jobbe med hele Nord-Norge og Svalbard som arbeidsfelt? Helse Nord RHF søker kommunikasjonsdirektør til Nord-Norges mest spennende kommunikasjonsjobb.

Kommunikasjonsdirektøren er del av Helse Nord RHFs ledergruppe og leder en stab med tre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og forsterke kommunikasjonsarbeidet i helseforetaksgruppen internt og eksternt.
 • Styrke kommunikasjonsperspektivet i prosesser, utredninger og saksbehandling.
 • Delta i utviklingen av informasjon og tjenester til pasienten på nett.
 • Mediekontakt.
 • Utarbeide/vedlikeholde strategi for sosiale medier.

Kvalifikasjoner

 • Det er kombinasjonen av utdanning, erfaring og personlige egenskaper som vil ligge til grunn for vårt valg av medarbeider:
 • Høyere og relevant utdanning der kommunikasjon bør inngå i fagkretsen
 • Relevant erfaring, gjerne fra større organisasjoner
 • God forståelse for og kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og bruk av sosiale medier.
 • Innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Interesse for ny velferdsteknologi og de mulighetene som ligger i denne.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper som evner å engasjere.
 • Jobber godt i team.
 • Åpenhet, godt humør og tydelighet kommer godt med.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i Bodø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

 • Karin Paulke
  Stabsdirektør
  Tlf.: 906 88 713

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 25. september 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger