Stillingsbeskrivelse

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med mer enn 130 medlemmer i form av rederier innen deepsea-, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings- og arbeidsgiverspørsmål, og spiller en aktiv rolle nasjonalt og internasjonalt på vegne av fellesskapet i næringen. www.rederi.no

Kommunikasjonsdirektør

Norges Rederiforbund søker en faglig sterk og erfaren kommunikasjonsdirektør med god innsikt i politikk og samfunnsliv.

Du vil få ansvar for å lede kommunikasjonsarbeidet vårt og vår kommunikasjonsavdeling. Dette innebærer at du har ansvaret for forbundets eksterne og interne kommunikasjon. Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til adm. direktør.

Rederiforbundet jobber med spennende oppgaver i et offensivt miljø med aktører både fra næringsliv og politikk, nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at kommunikasjonsdirektøren har solid samfunnsforståelse og god innsikt i næringspolitisk arbeid. Hvis du i tillegg har erfaring fra å jobbe i media vil det være en fordel. Du vil spille en sentral rolle i alt arbeid knyttet til budskapsformidling og gjennomføring av sentrale arrangementer. Utadrettet og relasjonsskapende arbeid vil også være en sentral del av stillingen, og erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel. Vi forutsetter god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For å lykkes i rollen bør du ha et helhetlig blikk og god strategisk kompetanse, men samtidig ta aktivt del i operative oppgaver, i nært samarbeid med ledelsen og medarbeidere i egen avdeling.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Hilde H. Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknad med cv sendes snarest.

+ Del

Se flere ledige stillinger