Stillingsbeskrivelse

Datatilsynet_logo

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i utviklingen av personvernet i Norge, og vi har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. En særlig utfordrende oppgave for oss fremover, er å forberede Datatilsynet og norske virksomheter på det nye europeiske personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. Dette arbeidet vil selvsagt den nye kommunikasjonsdirektøren bli en sentral del av.

Kommunikasjonsdirektør

Arbeidsoppgaver

 • Ha overordnet ansvar for Datatilsynets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Personalansvar for tre medarbeidere
 • Ha overordnet blikk på kommunikasjonsarbeidet vårt
 • Bidra til at vårt arbeid samlet sett får størst mulig effekt
 • Ha overordnet ansvar for samfunns- og myndighetskontakt
 • Ha ansvar for mediehåndtering
 • Bidra til digitaliseringen av Datatilsynets tjenester
 • Utforske nye kommunikasjonsflater
 • Gjøre operative oppgaver slik som skriving av tekst og foredragsvirksomhet
 • Du vil inngå i ledergruppen og rapportere direkte til direktøren

Kvalifikasjoner

 • Du må være kreativ og utviklingsorientert
 • Du må ha et godt strategisk blikk – være en person som kan bidra til å løfte organisasjonen
 • Du må ha bred kommunikasjonserfaring
 • Du må ha god kjennskap til offentlig forvaltning, politiske beslutningsprosesser og norsk næringsliv
 • Du må trives med og mestre ulike operative oppgaver
 • Du må ha kunnskap om og interesse for digitaliseringsarbeid, forenkling og fornyelse
 • Du bør ha erfaring med personalledelse

Vi tilbyr

 • En meget spennende, interessant og sentral stilling
 • Et inspirerende, tverrfaglig, dynamisk og svært hyggelig arbeidsmiljø
 • Kompetente kollegaer
 • En arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som avdelingsdirektør med årslønn kr. 686 900 - 910 900.

Kontaktinformasjon

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 27. september 2017 til postkasse@datatilsynet.no, eller til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo. Merk søknaden med «Søknad på stilling som kommunikasjonsdirektør».

Nærmere opplysninger gis av direktør Bjørn Erik Thon på telefon 99 00 50 90.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på vår hjemmeside.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

+ Del

Se flere ledige stillinger