Stillingsbeskrivelse

OAT

Kommunikasjonsansvarlig

Oslo arkitekturtriennale søker kommunikasjonsansvarlig med høye ambisjoner, god samfunnsforståelse og strategisk teft. Utmerkede språklige formuleringsevner (norsk og engelsk) og stor arbeidskapasitet er en forutsetning.

Litt om OAT

Oslo arkitekturtriennale (OAT), Nordens største arkitekturfestival, setter Oslo på kartet som en av verdens viktigste møteplasser for diskusjon om arkitektur og byutvikling. Når OAT i 2019 arrangeres for syvende gang, er ambisjonen å bli et enda tydeligere møtested mellom byens befolkning, fagfolk og andre som påvirkes av og påvirker byutviklingen. Triennalens mål er å skape økt kunnskap og oppmerksomhet om hvordan arkitektur virker i og kan påvirke samfunnet.

Oslo arkitekturtriennale er en ikke-kommersiell forening som driftes av et sekretariat med en grunnstab bestående av direktør, programansvarlig og kommunikasjonsansvarlig. I triennaleåret, hvert tredje år, styrkes staben. Sekretariatet jobber tett sammen med foreningens medlemmer som er: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Design og arkitektur Norge (DOGA), Nasjonalmuseet – Arkitektur, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening (OAF) og Oslo Business Region. Partene utgjør triennalens styre.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for triennalens kommunikasjonsstrategi og -planer
 • Presse- og markedsføringsarbeid, herunder oppfølging av norsk og utenlandsk presse og fagpresse, samt planlegging og gjennomføring av markedsføringskampanjer
 • Redaktøransvar for OATs nettside, sosialer medier og trykte publikasjoner
 • Ansvar for å utarbeide informasjon om OAT, og koordinere formidling med triennalens kuratorer, medlemsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere ut mot målgruppene
 • Bidra til utvikling av OAT som forening og festival i samarbeid med direktør og programansvarlig i OATs sekretariat
 • Bidra til arbeid med finansiering
 • Bidra til utarbeiding av presentasjoner og annet informasjons- og profileringsmateriell

Bakgrunn/erfaring:

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra ledelse og strategisk utvikling av kommunikasjonsfeltet i en kompleks virkelighet
 • Erfaring med å koordinere mange parallelle prosesser til tidvis korte tidsfrister
 • Erfaring med og resultater fra kommunikasjon i sosiale medier og PR
 • Erfaring med å innarbeide klart og brukertilpasset språk, samt å gjøre internt fagspråk tilgjengelig for et bredt publikum
 • Meget gode formuleringsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, og et bevisst forhold til visuell kommunikasjon

Personlige egenskaper

Interesse for og erfaring fra arkitektur-, byutviklings- og/eller kulturfeltet er en fordel

Litt om deg:

 • Evner å tenke helhetlig og arbeide strategisk
 • Er ryddig og strukturert
 • Er initiativrik og selvstendig
 • Er en god relasjons- og nettverksbygger
 • Har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk 100% fast stilling
 • Et kreativt og nyskapende arbeidsmiljø tett på kulturlivet i Oslo
 • Et internasjonalt og fremoverlent faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Mer om Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) arrangeres hver tredje høst og finner sted forskjellige steder i Oslo. En triennale varer i cirka ti uker og består av et mangfoldig program av utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner, m.m. Programmet koordineres av OAT og produseres i samarbeid med triennalens kuratorer, medlemmer og samarbeidspartnere fra kulturliv samt relevante institusjoner i offentlig og privat sektor.

Hvert tredje år setter OAT et nytt tema på agendaen – alltid en aktuell problemstilling med relevans for Oslo og andre byers utvikling inn i fremtiden. Kandidater fra hele verden konkurrerer om kuratoroppdraget ved å foreslå konsept og tema i en internasjonal konkurranse. Vinneren får ansvar for å utvikle og produsere triennalens overordnede konsept og hovedprogram i samarbeid med OATs prosjektorganisasjon.

OATs viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innenfor politikk, næringsliv og forskning samt norske og internasjonale fagmiljøer innenfor bl.a arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning.

Stillingen sendes elektronisk innen søknadsfristen 28. februar 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger