Stillingsbeskrivelse

Eika logo

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen

Eika Alliansen består av 70 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er, skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, mer enn 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder.
For mer informasjon - www.eika.no

Kommunikasjon - informasjon - mediehåndtering

For å styrke vårt kommunikasjonsarbeid har vi opprettet en ny stilling som kommunikasjonsdirektør.

Vår nye kommunikasjonsdirektør vil ha strategisk og operativt ansvar for kommunikasjonsarbeidet i Eika. Vi søker en strategisk og proaktiv leder som spesielt kan bidra til sterkere og mer effektiv kommunikasjon i Eika Alliansen. Forbedret kommunikasjon og samspill mellom alliansens aktører skal bidra til å styrke den enkelte lokalbank og alliansen som helhet.

Kommunikasjonsdirektøren vil være konsernsjefens nærmeste kommunikasjonsfaglige rådgiver og vil jobbe tett med vedkommende for å tilrettelegge den interne og eksterne kommunikasjonen, inkludert mediehåndtering. Kommunikasjonsdirektøren vil rapportere til konserndirektør for bankutvikling og være en viktig medspiller i utviklingen av kundeorienterte og fremtidsrettete lokalbanker.

Vår nye kommunikasjonsdirektør må ha erfaring fra både strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, og trives med å arbeide med begge deler. Vedkommende må være kommunikasjonsfaglig sterk og ha solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Finansbransjen gjennomgår en omfattende transformasjon og vi forventer at aktuelle kandidater har kunnskap om de teknologiske endringene og digitaliseringen som påvirker finanssektoren. Videre forutsetter vi at man har solid kompetanse i bruk av digitale kanaler og ny teknologi i kommunikasjonsarbeidet.

Eika Gruppen og Eika Alliansens struktur er kompleks og for å lykkes er det viktig at kommunikasjonsdirektøren evner å anerkjenne, ivareta og samle et mangfold av interessenter i felles målsettinger. Kombineres dette med sterk gjennomføringsevne vil vår nye kommunikasjonsdirektør kunne bli en svært viktig bidragsyter i utviklingen av både sterke lokalbanker og en sterk allianse.

Som person må vår nye kommunikasjonsdirektør evne å engasjere og motivere sine medarbeidere og kollegaer, bygge solide og tillitsfulle relasjoner internt og eksternt, og bidra til en kultur som kjennetegnes av Eikas verdier; profesjonell, kundeorientert og lagspiller.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for Eikas kommunikasjonsarbeid, internt og eksternt
 • Styrke Eikas synlighet i markedet og aktivt arbeide for å skape et positivt omdømme for Eika Gruppen og Eika Alliansen
 • Etablere en strategisk plattform og gjennomføre god og effektiv kommunikasjon for Eika Gruppen og i Eika Alliansen
 • Lede og videreutvikle kommunikasjonsavdelingen
 • Ansvar for kommunikasjon fra konsernstyret, konsernsjef og konsernledelsen, herunder planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til alliansesamlinger, statusmøter, bankmøter, ledersamlinger, eksterne foredrag mm.
 • Mediehåndtering og medierådgiving
 • Produkteier for ekstranettet og ansvarlig for alle kommunikasjonskanaler der Eika er avsender
 • Budsjettansvar for kommunikasjonsavdelingen
 • Delta i ukentlige møter i konsernledelsen som kommunikasjonsfaglig rådgiver
 • Kvalifikasjoner •Relevant høyere utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Solid erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Erfaring fra linjeledelse eller ledelse av større prosjekter
 • Kompetanse i bruk av digitale kanaler og sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte
 • Strategisk forståelse, kombinert med solid og systematisk gjennomføringsevne
 • Proaktiv, nysgjerrig og nytenkende
 • Godt humør, relasjonsbyggende og samarbeidsorientert
 • Høy integritet

Vi tilbyr

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Tilgang til ferieleilighet i Marbella, Nice og Kvitfjell
 • Spennende og varierte aktiviteter gjennom bedriftsidrettslaget i Eika

I Eika vil du dele vårt grunnleggende mål og ambisjon om å styrke lokalbanken og relasjonen til nær en million trofaste kunder. Sammen skal vi bidra til å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er en drivkraft i lokalsamfunnet.

Miljøet i Eika preges av våre interne verdier som profesjonell, kundeorientert og lagspiller. Vi er opptatt av en god balanse mellom arbeid og privatliv og tilbyr ulike aktiviteter innen kultur og idrett.

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Eika Gruppen opptatt av at deres ansatte har høy personlig integritet og etisk atferd. Under ansettelsesprosessen vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk tilpasset stillingens karakter. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Krav om å fremvise gyldig pass og original dokumentasjon ved intervju.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 22. januar 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger