Stillingsbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og for koordinering av regjeringens forskningspolitikk, og det har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 medarbeidere fordelt på 6 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Fast stilling som webredaktør/kommunikasjonsrådgiver

Kunnskapsdepartementet har ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i kommunikasjonsenheten (KOM).

Vi er på jakt etter et klokt netthode med god medieforståelse. Du må raskt kunne fremstille komplekse saker på en lett forståelig måte og skrive godt og korrekt norsk. Du må brenne for god kommunikasjon på nett, ha egne ideer og kunne sette disse ut i livet.

Du vil få et særlig ansvar for Kunnskapsdepartementets sider på regjeringen.no.

Du vil skrive nyhetssaker og pressemeldinger, ta bilder og redigere film, og utvikle våre nettsider i tett samarbeid med resten av departementet. Du vil også håndtere mediehenvendelser og forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Du må regne med å gå inn i KOMs vanlige turnusordning, og det kan bli noe reising.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Skrive nyhetssaker og pressemeldinger på nett
 • Ta bilder og lage filmer, redigere disse for bruk i ulike medier
 • Utvikle Kunnskapsdepartementets nettsider i tett samarbeid med resten av embetsverket
 • Bidra til mer visuell kommunikasjon på våre nettsider.
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte
 • Forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter
 • Ta initiativ overfor media for å gjøre regjeringens politikk kjent
 • Holde oversikt over et stort saksfelt, og identifisere saker og muligheter til å profilere regjeringens politikk
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden
 • Andre løpende kommunikasjonsoppgaver som å røkte departementets sosiale medier

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.

Du har

 • Jobbet med journalistikk og/eller kommunikasjon tidligere
 • Erfaring med innhold og publisering på nett
 • God teknisk innsikt og gjerne erfaring med EPiServer.
 • Kunnskap om hvordan vi kan bruke analyser, statistikk og søkemotorer for å utvikle vår kommunikasjon på nett
 • God politisk forståelse
 • God kunnskap om samspillet mellom politikere og embetsverk
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på både bokmål og nynorsk

Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å håndtere mange baller i lufta samtidig
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å jobbe raskt under press
 • Evne til å nå de målene du setter deg

Vi tilbyr

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 500 000 - 684 000.
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs
 • gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen.
 • Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.
 • Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.
 • Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktperson for stillingen

Fungerende kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260.

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 28. februar 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger