Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Fagansvarlig klart språk - kommunikasjonsenheten

Som fagansvarlig for klart språk i Plan- og bygningsetaten får du muligheten til å drive et langsiktig språkarbeid, og bygge en god kultur for klart språk hos oss. Du skal være en språkressurs for samtlige medarbeidere, og sammen skal vi sette befolkningen i stand til å forstå et komplisert regelverk med stor betydning for både enkeltmennesker og byen.

I denne stillingen skal du samarbeide tett med hele organisasjonen. Arbeidsoppgavene dine spenner fra konkret veiledning og skrivehjelp, brukertesting, planlegging og gjennomføring av aktiviteter, til opplæring og tekstproduksjon.

Stillingen er fast, og den er plassert i kommunikasjonsenheten.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre kontinuerlig forbedring og utvikling av Plan- og bygningsetatens språkarbeid
 • sørge for at den skriftlige kommunikasjonen vår er brukerorientert
 • veilede, motivere og hjelpe øvrige ansatte til å lykkes med skrivearbeidet
 • sikre at språkutviklingen i Plan- og bygningsetaten er i tråd med prinsippene for klart språk
 • planlegge og gjennomføre brukertester av tekster, og være språklig rådgiver i utviklingen av tjenester og prosesser

Kvalifikasjoner

 • fem års høyere utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen språk, og gjerne som lektor/-filolog
 • svært høy kompetanse innen norsk språk
 • erfaring fra utviklingsprosjekter med mange involverte aktører
 • evne til å formidle kompliserte sammenhenger på en klar og god måte
 • erfaring med språklig veiledning og/eller pedagogisk erfaring, gjerne innen klarspråkarbeid og/eller skoleverket.

Personlige egenskaper

 • du er god til å lytte til og samarbeide med andre
 • du har vilje og evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig
 • du viser engasjement og er opptatt av å levere gode resultater

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • Lønn etter lønnstrinn 43-45 som tilsvarer fra kr 551 900 til kr 572 000 pr. år

Kontaktinformasjon:

 • Trude Luice Nedregård Isaksen
  Kommunikasjonsdirektør
  Tlf.: 916 56 273

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 4. mars 2018.

+ Del

Se flere ledige stillinger