Stillingsbeskrivelse

Bufdir logo

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag (billighetserstatning), tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Erfaren webrådgiver

Vi søker en erfaren webrådgiver som vil være med å utvikle bufdir.no og andre digitale løsninger de neste årene. Stillingen vil inngå i direktoratets digitale kommunikasjonsteam som består av syv medarbeidere. Stillingen er for tiden plassert i kommunikasjonsenheten. Direktoratet er imidlertid i gang med en organisasjonsendring, og endringer i organisatorisk plassering kan komme.

Det digitale kommunikasjonsteamet har mange og varierte oppgaver. For å kunne imøtekomme den digitale transformasjonen som offentlig sektor står ovenfor, er det behov for å styrke teamet med en fast stilling. Det er særlig mange oppgaver på familievernområdet de neste årene og oppgaver tilknyttet sikre, innloggede tjenester.

Vi søker deg som behersker å jobbe både strategisk og operativt med nettsider og andre digitale produkter, og som ønsker å bidra med teamets oppgaver der det er behov. Du er opptatt av å lage innhold som fungerer og å teste ut at det faktisk gjør det. I tillegg har du god erfaring med utviklingsarbeid på nett, fra konsept til ferdig produkt. Du er en god lagspiller, en tydelig rådgiver og du samarbeider godt med fagfolk og eksterne samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Bidra inn i, og ved behov lede, utviklingsarbeid på bufdir.no i samarbeid med våre leverandører.
 • Være pådriver for og forvalte digitale regler og rammeverk
 • Lede og fasilitere innholdsprosjekter og kartlegge brukerbehov i samarbeid med fagavdelingene våre
 • Gjennomføre og koordinere brukerundersøkelser og brukertesting
 • Være rådgiver for resten av organisasjonen på digital kommunikasjon
 • Analysere og rapportere
 • Gjennomføre og/eller bistå i anskaffelser på områder knyttet til digital kommunikasjon
 • Bidra til god forvaltning og drift av bufdir.no og tilhørende subdomener.

Kvalifikasjoner

Du har fullført kommunikasjonsfaglig utdanning fra høyskole eller universitet. Arbeidsoppgavene krever at du har solid relevant erfaring innen utvikling og forvaltning av større nettsteder, minimum 3 år. Du skriver godt for nett på brukernes premisser og er over gjennomsnittet opptatt av klarspråk. Ved behov kan du lede utviklingsprosjekter på nett og du har erfaring med oppfølging av leveranser og kostnader. Du har kunnskap om krav til tilgjengelighet og universell utforming og du kan bruke analyseverktøy for å måle effekten av det du gjør.

Det er en fordel om du er godt kjent med metodikk for tjenestedesign. Hvis noe av erfaringen din er fra utvikling av selvbetjeningsløsninger, kommer det godt med.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet i stillingen, og søker deg som

 • er strukturert, effektiv og selvgående
 • har analytiske evner, ser løsninger og viser handlekraft
 • samarbeider godt
 • er effektiv og leveransedyktig

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode i 1434 rådgiver med lønn fra 404 000 - 600 200 kr pr år, eller kode 1364 seniorrådgiver med lønn fra 517 700 - 704 800 kr pr. år. Lønn fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av kvalifikasjoner

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Vi gir deg faglig utfordrende og viktige oppgaver med mye ansvar. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø, med dedikerte kollegaer som er opptatt av å levere høy kvalitet på nett

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Kommunikasjonsenheten.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

Teamleder Hanne Hafver Rønjum: 466 15 064, eller seniorrådgiver Mona Berg Hansen: 466 19 282.

Søknad med CV sendes elektronisk innen søknadsfristen 25. februar 2018.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

+ Del

Se flere ledige stillinger