Stillingsbeskrivelse

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Digital markedsfører / rådgiver

Kommunikasjonsavdelingen har gjort seg bemerket i markedsføringsarbeidet for rekruttering av fosterhjem, og har høstet stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt for dette arbeidet. For å synliggjøre tjenestene våre enda bedre på digitale flater, søker vi etter digital markedsfører/rådgiver med bred erfaring med digital markedsføring for fast tilsetting.

Vi trenger deg som er oppdatert og følger med på nye trender. Du må ha evne til å tenke strategisk rundt bruk av kanaler, målgrupper, sporing/måling og lage innhold som mottakeren faktisk vil ha.

Digital markedsfører/rådgiver er underlagt kommunikasjonssjef i kommunikasjonsavdelingen på regionkontoret i Trondheim. Avdelingen har tre ansatte.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Innholdsproduksjon for digitale kanaler
 • Drift og vedlikehold av intranett, regionale internettsider og sosiale medier
 • Delta i planlegging, organisering og gjennomføring av digitale kampanjer og markedsaktiviteter
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning for fagavdelingene og ledere i regionen
 • Noe reising i regionen må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en som har minimum 3-årig høyere relevant utdannelse innen media/kommunikasjon, gjerne innen digital markedsføring eller annen relevant bakgrunn. Det er en forutsetning at den vi skal ansette, kan vise til gode resultater fra tilsvarende arbeid.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige

 • God innsikt i Google Analytics
 • Innsikt i Facebook Business og Power editor
 • SEO (søkemotoroptimalisering): Forstå hva som er viktig, skrive innhold både for brukeren og Google
 • Utpreget interesse for kommunikasjon
 • Kunne skrive engasjerende

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strategisk, initiativrik, målrettet og fleksibel
 • Analytisk, strukturert og med forståelse for markedsplanlegging
 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, p.t. kr 517 700 - kr 600 200 (ltr. 60-68)pr. år eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, p.t. kr 537 700 - kr 650 200 per år (ltr. 62-72). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Kommunikasjonsavdelingen i region Midt-Norge.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersoner for stillingen

 • Kommunikasjonssjef Anne Therese Melbye, tlf.: 46 61 74 61
 • Nettredaktør Kjetil Gotvassli, tlf.: 46 61 73 84

Søknad med CV sendes elektronisk innen søknadsfristen 20. februar 2018.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse skal tas med ved et ev. intervju eller legges ved elektronisk.

+ Del

Se flere ledige stillinger