Lønnsstatistikk 2016Publisert 15. februar 2016, endret 13. februar 2017

Hvor mye tjener de andre?

Lønn i kommunikasjonsbransjen

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen i kommunikasjonsbransjen. Du kan også beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren til høyre.

Gjennomsnittslønnen oppgitt i kroner, inndelt i stillingsgrupper:

Stillingsgruppe:

Gj.snittslønn:

Respondenter:

Kommunikasjonsdirektør1.072.81298
Direktør (andre)1.019.23013
Daglig leder/Adm. direktør/Gen. sekr.968.31639
Kommunikasjonssjef754.883304
Sjef (andre)720.70953
Seniorrådgiver kommunikasjon638.245373
Seniorrådgiver (andre)635.22068
Kommunikasjonsrådgiver570.302430
Digital rådgiver576.48615
Rådgiver (andre)565.24793
Kommunikasjonskonsulent475.06028
Konsulent (andre)505.93819
Førstekonsulent460.91513
Kommunikasjonsmedarbeider517.92920
Medarbeider (andre)487.5004
Koordinator533.8889
Nettredaktør/nettansvarlig579.40759
Redaktør650.43716
Prosjektleder603.69316

Om undersøkelsen:

Bakgrunnen for vår lønnsstatistikk er en undersøkelse som kartlegger lønnen i kommunikasjonsbransjen. Totalt 1676 medlemmer i Kommunikasjonsforeningen har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i desember 2016 og januar 2017.

Respondentene er spurt om å oppgi sin brutto årslønn. Bonusavtaler eller overtidstillegg kommer i tillegg til dette. Alle tall er gjennomsnittstall for de gitte klassene/gruppene. For å unngå feilkilder har vi luket ut resultater som skiller seg vesentlig fra lignende resultater.

Om respondentene:

  • 66 % kvinner, 34 % menn
  • 70 % er mellom 30 og 50 år
  • 58 % er fra offentlig sektor, 25 % fra privat sektor og 17 % fra organisasjoner
  • 77 % oppgir at de har mer enn tre års universitets- eller høgskoleutdanning

Beregn gjennomsnittslønn ved hjelp av lønnskalkulatoren til høyre.

Spørsmål til lønnsstatistikken? Kontakt sekretariatet.

+ Del

Beregn lønn

Respondenter

0

Gjennomsnittslønn

0

Kvinne Mann