EtikkPublisert 11. februar 2009, endret 15. november 2017

Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk på agendaen og bistår Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål. Dette gjør Etisk råd gjennom å: 1. Hjelpe medlemmer som står overfor etiske utfordringer. 2. Delta i offentligheten og sette etikk på agendaen. Har du opplevd etiske utfordringer knyttet til din yrkesutøvelse? Da vil vi gjerne hjelpe deg. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no eller kontakt daglig leder Therese Manus (48 06 44 62).