Nominer kandidater til Åpenhetsprisen

Nominer kandidater til Åpenhetsprisen

Kommunikasjonsforeningen ønsker å berømme åpenhet innen kommunikasjonsfaget og deler årlig ut foreningens åpenhetspris. Vet du om en person eller virksomhet som har bidratt til en økt åpenhetskultur? Da kan du foreslå kandidater til Åpenhetsprisen. Nå er nomineringen i gang.

Enhver kan foreslå kandidater til prisen. Fristen for å sende inn forslag er 31. august. Forslag kan sendes til post@kommunikasjon.no eller via skjema under.

Forslag til kandidat med begrunnelse:
Din kontaktinfo (forslagsstiller):