Om ossPublisert 31. juli 2008, endret 29. mai 2017

Om oss

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor.

Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å styrke kommunikasjonsfaget og fremme profesjonell og etisk forsvarlig kommunikasjon. Dette gjør vi blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter. Kommunikasjonsforeningen har også et etisk råd som kan bistå våre medlemmer med etisk rådgivning.

Organisasjonen

 
Sentralstyret, rådene og lokallagene er sammensatt av faglig dyktige og entusiastiske medlemmer som bidrar på frivillig basis. Norsk kommunikasjonsforening har følgende organer:

Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes  mål og strategi for foreningens virke.

Sentralstyret
Sentralstyret er foreningens høyeste organ mellom landsmøtene og leder foreningens daglige arbeid. Arbeidet utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Lokallag
Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har 10 lokallag. Lokallagene styres etter foreningens vedtekter og egne retningslinjer. Lokallagene er spesielt viktige med tanke på nettverksbygging og rekruttering og holder blant annet fire gratis medlemsmøter i året.  Det er lokallagene som arranger Høstseminaret, som er foreningens største begivenhet i løpet av året med omkring 400 deltakere.

Fagråd for kompetanse
Fagråd for kompetanse har ansvar for foreningens kurs- og kompetansetilbud. Rådet er sentralstyrets utøvende organ innen kompetanseutvikling.

Etisk råd
Etisk råd bistår våre medlemmer med dialog rundt aktuelle etiske problemstillinger.

Sekretariatet

 
Daglig drift er lagt til sekretariatet i Oslo. Sekretariatet sørger for å følge opp møtevirksomhet og beslutninger som foretas i de ulike organene.

Historie

Kommunikasjonsforeningen er et resultat av sammenslåingen av  Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI). Denne sammenslåingen ble foretatt på det konstituerende landsmøtet i november 1999.
Se video av foreningen og bransjens utvikling gjennom 60 år.