Visjon, ambisjon og verdierPublisert 31. juli 2008, endret 24. mai 2017

Misjon og verdier

Kommunikasjonsforeningens misjon og verdier danner grunnlaget for foreningens profesjonsetiske prinsipper.

Misjon: Vi skal posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse

Verdier: Inspirerende, fremtidsrettet og kompetent

+ Del