Visjon, ambisjon og verdierPublisert 31. juli 2008, endret 29. mai 2017

Misjon og verdier

Misjon: Vi skal posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse

Verdier: Inspirerende, fremtidsrettet og kompetent

+ Del