Profesjonsetiske prinsipperPublisert 31. juli 2008, endret 9. desember 2016

Profesjonsetiske prinsipper

Kommunikatører blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Kommunikasjonsforeningens profesjonsetiske prinsipper skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn.

Medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening tilstreber å:

 • være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, økonomiske disposisjoner og personlig oppførsel
 • være tydelige i samarbeid med arbeidsgivere, ansatte, kunder, kommunikasjonskolleger og omverdenen
 • ikke diskriminere andre i noen forhold
 • holde seg oppdatert på kommunikasjonsfagets utvikling
 • respektere disse prinsippene og oppfordre andre medlemmer til å gjøre det samme

Det er avgjørende at kommunikatøren har:

Integritet

 • Ansvarlig holdning til offentlighetens interesser
 • Aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt
 • Aldri forlede arbeidsgivere, kolleger, kunder og kommunikasjonskolleger til å tro at kommunikasjonsarbeid kan gi større resultat enn det kan

Skikkethet

 • Innsikt i og besittelse av rett profesjonell kompetanse, slik at man ikke påtar seg arbeid man er uskikket for
 • Samarbeide med andre for å sikre nødvendig kompetanse når denne mangler
 • Sørge for at oppdragsgiver umiddelbart varsles om mulige interessekonflikter

Konfidensialitet

 • Verne om fortrolig informasjon fra oppdragsgiver
 • Aldri misbruke fortrolig informasjon eller informasjon som er taushetsbelagt
 • Aldri gi fra seg fortrolig informasjon

 

 

 

+ Del