LandsmøtetPublisert 6. mars 2017, endret 31. mai 2017

Illustrasjonsfoto Landsmøte

Landsmøte 2017

Tid: Lørdag 22. april 2017 kl. 12-17.
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

Foto: Bård Gudim

Dagsorden

1. Konstituering

  • Godkjenning av delegater og fastsettelse av stemmetall
  • Godkjenning av innkallingen
  • Valg av dirigent(er)
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  • Valg av tellekorps
  • Fastsettelse av forretningsorden, etter sentralstyrets skriftlige forslag, utsendt sammen med landsmøtedokumentene

2. Årsberetning for landsmøteperioden

3. Regnskap med revisors beretning

4. Fastsettelse av kontingent og lokallagenes andel for de neste to år

5. Budsjettrammer for de to påfølgende år

6. Innkomne forslag

  • Vedtektsendringer (følger vedlagt)
  • Evt. øvrige forslag (vil følge sakspapirene)

7. Strategi

8. Valg


Etter møtet blir det middag for landsmøtets delegater og gjester.

+ Del