Digitalisering og kommunikasjon

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning og Kommunikasjonsforeningen Innlandet inviterer til foredragsrekke:

Digitalisering og kommunikasjon

Digitalisering og sosiale medier har endret måten vi lever, lærer og kommuniserer. For alle som jobber med ledelse og kommunikasjon gir det store muligheter, men det byr også på utfordringer. Sett av en økt etter lunsj den 25. januar for å lære mer om hva digitalisering betyr for en virksomhets kommunikasjon, hva den nye personvernlovgivningen betyr og hvordan man kan nå fram med sine budskap gjennom såkalte «influencers».


Program:

13.00 - 13.10 Velkommen og innledning: Anders Lindstad, emneansvarlig for årsstudium i kommunikasjonsrådgivning og Kate Franklin Langsethagen, leder av kommunikasjonsforeningen avd Innlandet.

13.10-14.00 Christian Brosstad: Alt digitaliseres. Hva betyr det for en virksomhets kommunikasjon?

Christian Brosstad er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har høstet flere priser for sitt PR-arbeid, og Christian er blant landets mest populære foredragsholdere om temaet.

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Bjørn Erik Thon: Ny personvernlov – hva betyr det for oss som jobber med kommunikasjon.

Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet. Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten. Bjørn Erik Thon gir en innføring i temaet.

Om Datatilsynet

15.05-15.50 Christina Maria Alvarez: "Hvordan integrere influencers i din kommunikasjon?"

Christina Maria Alvarez er kommersiell rådgiver i United Influencers. United Influencers har samlet noen av Norges mest innflytelsesrike mennesker i sosiale medier under ett tak. UI jobber strategisk og langsiktig for å levere autentiske og meningsfylte relasjoner mellom merkevarer, influencers og forbrukerne."

www.unitedinfluencers.no

Om årstudium i kommunikasjonsrådgivning:

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Dette er et deltidsstudium med fem samlinger per år. Temaene spenner fra medier og samfunn via ledelse og organisasjonskunnskap til medierelasjoner, samfunnskontakt og krisekommu¬nikasjon. Se mer LINK

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser, og det blir førstemann til mølla. Seminaret er gratis.

Påmelding til annelise.eng-overmo@hil.no innen 20. januar.

Dato: 25.01.2018, kl. 13.00-16.00Sted:Aud C på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer - (begrenset antall plasser)Pris:Arrangementet er gratis og åpent for alleTilknyttet lokallag:Innlandet
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs