Årsmøte

Årsmøte

Velkommen til årsmøte i lokallaget Innlandet 15. februar.

Saksliste

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

4. Aktivitetsplan 2018

5. Årsberetning

6. Innkomne forslag

7. Valg

Forslag må sendes til styret ved Kate Langsethagen - kate.langsethagen@gmail.com innen 2. februar.

Sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet.

Dato: 15.02.2018, OBS! Nytt klokkeslett kl. 18.00Sted:Hamarregionen utvikling. Grønnegata 85, 2317 Hamar (Midtbyen Park)Pris:Årsmøtet er gratis og åpent for medlemmerTilknyttet lokallag:Innlandet
AVHOLDT
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs