Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Østfold, 7. mars 2017 kl. 16.00.

Dagsorden:

1. Konstituering
a. Godkjenning av innkallingen
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Innkomne forslag

NB.
Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er innen tirsdag 28. februar 2017.

4. Valg

  • Leder (for 1 år)
  • Styremedlemmer (for 2 år)
  • Varamedlemmer (for 1 år)
  • Tre delegater til landsmøtet
  • To medlemmer til valgkomiteen

Sakspapirer.

Dato: 07.03.2017, kl. 16.00-17.00Sted:Inspiria Science Center Pris:Arrangementet er gratis og kun for medlemmerTilknyttet lokallag:Østfold
AVHOLDT
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs