Sekretariatets kontaktinformasjon:

Sekretariatets kontaktinformasjon:

Telefon:  23 31 59 00
E-post: post@kommunikasjon.no

Org. nr.: 981 310 950

Følg oss: Facebook, Twitter,  InstagramLinkedin, bloggen vår

Post-/fakturaadresse:

Norsk kommunikasjonsforening
Postboks 9050 Grønland
0133 Oslo

faktura@kommunikasjon.no

Besøksadresse:

Norsk kommunikasjonsforening
Brugata 19
0186 Oslo


Vis større kart

Kontakt oss

Sekretariatet