Velkommen til KommunikasjonsforeningenPublisert 27. mai 2013, endret 28. mai 2013

Pensum for samfunnssynsere

«Liker – liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet» bør være obligatorisk lesning for alle som mener noe offentlig om demokratiet her i landet, helst i god tid før høstens valg.

Tekst: Ingeborg Volan

LikerLikerIkke

Det finnes mange myter og gjenganger- diskusjoner om sosiale medier og samfunnsdebatt: Nettdebatten er søppel, ungdom er ikke interessert i politikk, høyresida dominerer nettet, og på nettet skaper vi bobler der vi bare diskuterer med likesinnede og ikke blir utfordret av nye tanker. Hørt det før?

Debattene er interessante, men vanligvis preges de av mye synsing og diskusjon basert på anekdotiske bevis. Derfor er «Liker – liker ikke» av Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk en viktig bok.

Finner fakta

Forskerne fra Institutt for Samfunnsforskning har nemlig undersøkt disse mytene. De har gjennomført tre store spørreundersøkelser i april og august 2011 og i mai 2012. Undersøkelsene omfatter et representativt utvalg av internettbefolkningen, men også egne undersøkelser blant aktive brukere av sosiale medier. Og aller best: De har intervjuet mange av de samme brukerne flere ganger, slik at de kan spore eventuelle endringer over tid.

Undersøkelsene har inneholdt spørsmål om nettbruk, politisk ståsted, nyhetskonsum, utdanning og kjønn, i tillegg til svært detaljerte spørsmål om bruk av sosiale medier. Resultatet: Norske, nye data som forskerne bruker til å undersøke mytene om politikk, samfunn og sosiale medier.

Resultatene vil overraske mange, og sannsynligvis glede mange nett-entusiaster: Ja, sosiale medier bidrar til en demokratisering av den politiske diskusjonen ved at flere kvinner og ungdommer diskuterer politikk der. De ivrigste debattantene på nett er heller venstre- enn høyreorienterte. De som leser innvandringskritiske blogger leser også innvandringspositive blogger. Venstreorienterte lever mer i «filterbobla» enn de høyreorienterte. Og lenker på Facebook er ungdommens viktigste nyhetskilde – for å nevne noen av de mange interessante funnene.

Viktig innsikt, tung fagbok

Boka bekrefter at sosiale medier har forandret den norske (politiske) offentligheten. Politisk påvirkning går nye veier, og demokratiet er på noen måter blitt bredere. Få bøker har gitt meg mer innsikt og fakta for å føre diskusjonen rundt sosiale medier og deres betydning i samfunnet videre. Derfor bør den leses av alle som deltar i diskusjonen om samfunnsdebatten, demokratiet og den nye offentligheten. Samtidig er det mye kunnskap å hente her også for dem som er interesserte i hvordan dagsorden settes blant ungdom, hvordan meninger sprer seg i Norge i dag og hvordan kommunikatører kan engasjere sine målgrupper, hvis man velger å lese dataene på den måten.

Reiser nye spørsmål

Som kommunikatør og digitalhode har boka gitt meg verdifull ny innsikt. Samtidig finnes det spørsmål den ikke besvarer: Hvor god er kommunikasjonen mellom politikere og publikum gjennom sosiale medier? Og vil det ha noe å si for hvordan politisk påvirkning foregår på nettet – er de politiske partiene foreløpig ikke gode nok til å bruke kanalene til at de virkelig får utnyttet potensialet i mobilisering av folk og politiske meninger? I tillegg er forskerne åpne på at datagrunnlaget er for landsdekkende til å besvare viktige spørsmål om ekstremisme på nettet. Tallene utelukker ikke at det kan tenkes at ekstremister blir mer ekstreme av å snakke med hverandre på internett, for utvalget er ikke stort nok til å undersøke disse. Institutt for Samfunnsforskning har gjort en imponerende jobb med kvantitative undersøkelser, men flere kvalitative studier vil være nødvendig for å finne ut mer om potensialet i sosiale medier som politiske kanaler. Herved er utfordringen gitt til landets utdanningsinstitusjoner for kommunikasjon.

Mitt inntrykk er at forfatterne først og fremst ønsker å nå et publikum av fagfolk. Det er et helt greit valg. Skulle de nådd et bredere publikum, ville det vært fint med flere fortellinger fra det virkelige internettlivet som forklaring på fenomenene de drøfter. De eneste illustrasjonene er grafer og figurer fra datamaterialet, i «Liker – liker ikke» finnes ingen bilder eller skjermdumper. Mange kan finne boka et hakk for tung og teoretisk, og de gode eksemplene kunne vært det som gjorde den relevant for et større utvalg studenter, journalister og kommunikatører.

Konklusjonen er likevel at «Liker – liker ikke» tilfører sårt tiltrengte fakta til en norsk samfunnsdebatt om sosiale medier. Forhåpentligvis vil kommentariatet og de politiske partiene oppdage det og bruke denne innsikten i sitt videre arbeid. I så fall har forskerne kanskje oppnådd mer enn de egentlig kunne håpe på.

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 2/2013.

+ Del