Stillingsbeskrivelse

SEnter_ikt

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). En viktig målsetting er å styrke barn, elever og studenter sitt læringsutbytte og gi grunnlag for bedre læringsstrategier.

Senteret er organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og ble etablert i 2010. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innen grunnopplæringen, barnehagesektoren og lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Senteret har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Oslo, og har totalt ca 80 faste og midlertidige ansatte. Mer informasjon om Senter for IKT i utdanningen finner du på www.iktsenteret.no

Vil du være med å forme framtidens læring? Vi søker kommunikasjonsrådgiver

Senter for IKT i utdanningen har ledig for snarlig tiltredelse en 100% fast stilling som rådgiver (1434)/seniorrådgiver (1364). Stillingen er tilknyttet avdeling for kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Bidra til å operasjonalisere senterets kommunikasjonsarbeid med særlig vekt på synlighet i senterets kanaler.
 • Koordinere, produsere og formidle informasjon eksternt til senterets målgrupper og internt til senterets ansatte.
 • Prosjektleder for utvikling og gjennomføring av kommunikasjons-arbeid knyttet til senterets virksomhet.
 • Bistå i arbeidet med mediekontakt, følge opp henvendelser og gjøre medieinnsalg
 • Tilrettelegge for arrangementer i senterets regi.

Kvalifikasjoner:

 • Kommunikasjonsfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå (mastergrad) eller tilsvarende realkompetanse
 • Solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid for tilsvarende organisasjoner.
 • Arbeidet strategisk med kommunikasjonsarbeid i sosiale medier i profesjonell sammenheng.
 • Ønskelig med erfaring fra alle faser i arbeid med nettsider – primært innholdsproduksjon, men også videreutvikling.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål eller nynorsk. Bør beherske engelsk skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og utdanningssektoren er en fordel.

Arbeidssted er Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes for å sikre et samarbeid på tvers av fagavdelinger.

Personlige egenskaper- den vi søker:

 • Er løsningsorientert, faglig kreativ og nytenkende
 • Har gode samarbeidsegenskaper og er god til å bygge relasjoner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Er selvgående og er en god prosessdriver
 • Har gode analytiske og strategiske evner

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og krevende arbeidsoppgaver.
 • Et kompetent og dynamisk fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter i en ung organisasjon.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.

Senteret har et ønske om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, derfor oppfordres spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Stillingen er plassert i stillingskode rådgiver (1434), eller (1364) seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og erfaring og lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr. 54-64 (465 000-556 700) som rådgiver, eller ltr 64- 72 (556 700- 648 100) seniorrådgiver Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

For spørsmål om stillingen kontakt: Vibeke Kløvstad tlf. 934 59 860, e-post vibeke.klovstad@iktsenteret.no

Generelt:

Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, muligheter for fleksitid, deltid o.l., kan rettes til telefonreferansen.

Senter for IKT i utdanningen er IA-virksomhet og vil legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Senter for IKT i utdanningen kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad sendes elektronisk innen søknadsfristen 28. april 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger