Stillingsbeskrivelse

Lundin_high_resolution

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. I Barentshavet leder vi an med funn på feltene Gohta, Alta og nå senest funnet av Filicudi. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi.
I 2015 startet vi produksjon fra Edvard Grieg-feltet, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble etablert i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen består av 320 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har pr i dag eierinteresser i 62 utvinningslisenser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 35 av disse. Mer informasjon om selskapet finner du på www.lundin-norway.no

Sommerjobb som kommunikasjonsrådgiver

Sommerjobb i Lundin

Vi ser etter deg som studerer kommunikasjon, PR eller media og som ønsker erfaring med å bruke dine kommunikasjonsfaglige kunnskaper i praksis. Du vil få arbeidsoppgaver innen både operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjonsavdelingen i Lundin Norway favner de fleste felt innen kommunikasjon, og vi har derfor mulighet til å gi deg oppgaver innen et eller flere felt du spesialiserer deg i. Enten det er intranett, mediehåndtering, strategisk bruk av sosiale medier eller politisk kommunikasjon.

Vi ønsker derfor at du i søknaden utdyper hva som er dine styrker og hvilke områder innen kommunikasjon du fortrinnsvis ønsker å jobbe med.

Engasjementet varer i en periode på 6 uker innenfor skolens eller studiestedets sommerferie. Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Brage Rønningen: Brage.Ronningen@lundin-norway.no.

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 28. februar 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger