Stillingsbeskrivelse

KS

KS søker kommunikasjonsrådgivere

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester Våre roller og ansvarsområder stiller høye krav til vårt kommunikasjonsarbeid, både eksternt og internt. Se www.ks.no

KS' kommunikasjonsavdeling består i dag av ni dyktige og engasjerte rådgivere, og vi søker nå:

To kommunikasjonsrådgivere - tett på norsk samfunnsliv!

Mediekontakt Strategi Rådgivning

KS skal kommunisere profesjonelt og effektivt for økt gjennomslag for våre medlemmers interesser. Som et ledd i dette arbeidet skal vi nå styrke kommunikasjonsavdelingen. Derfor ser vi etter to dyktige og engasjerte kommunikasjonsrådgivere som skal styrke KS' kapasitet på mediekontakt, strategi og rådgivning. Stillingene er nyopprettede og rapporterer til kommunikasjonsdirektør.

Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til:

 • å sikre KS som den foretrukne kilden til kommunal sektor
 • å sikre at KS' budskap er relevant for våre medlemmer og tilpasset våre målgrupper
 • å sikre gode relasjoner som bidrar til økt nasjonal gjennomslagskraft
 • å sikre kommunikasjon som en integrert del av KS' totale arbeid

Våre nye kommunikasjonsrådgivere må ha relevant utdanning og erfaring med kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk. Særskilt egnet arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet. Sentrale oppgaver vil være:

 • rådgivning overfor avdelinger og prosjekter
 • bidrag til strategisk kommunikasjon
 • skriving og redigering av nettartikler og pressemeldinger
 • arbeid med sosiale medier
 • mediehåndtering
 • produksjon av saker for magasinet Kommunespeilet

Vi leter etter søkere med:

 • et godt, klart språk
 • erfaring fra medier eller mediehåndtering
 • kompetanse på strategisk bruk av sosiale medier
 • evne til å arbeide effektivt under stort arbeidspress
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god vurderings- og gjennomføringsevne

Kommunikasjonsavdelingen arbeider tett opp mot både toppledelse og fagavdelinger. Stillingene har bred kontaktflate internt og eksternt og stor variasjon i innhold. Våre nye kommunikasjonsrådgivere blir en del av en avdeling med hyggelige og dedikerte medarbeidere som er opptatt av kvalitet, leveranse og service. Interesse for og kunnskap om samfunn, politikk og kommunal sektor er en forutsetning for å lykkes og trives i stillingen. Om du er initiativrik, selvstendig og grundig, vil det styrke søknaden din. KS tilbyr gode pensjonsordninger og lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen eller den aktuelle stillingen, ta kontakt med fungerende avdelingsdirektør Kjell Erik Saure, tlf. 906 01 503 eller redaktør Sissel Ambjør, tlf. 934 59 050.

Søknaden sendes snarest og før 29. mars 2017.

 

+ Del

Se flere ledige stillinger