Stillingsbeskrivelse

Meterologisk-institutt

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Kommunikasjonssjef til Meteorologisk institutt

Vår dyktige kommunikasjonssjef har søkt andre utfordringer etter ni år på MET, og vi søker hennes etterfølger. Samarbeider du godt med ulike fagdisipliner? Ser du kommunikasjonens plass i internasjonale forskningsprosjekter? Er du opptatt av teknologi? Vil du utvikle organisasjonen og kommunikasjonsarbeidet - da skal du søke jobb hos oss!

Vi ønsker oss en person som er visjonær og kreativ, som kan skape resultater gjennom å tenke strategisk, samarbeide og ligge i forkant.

Du får ansvaret for at kommunikasjon støtter opp om instituttets arbeid. Du er referent i toppledermøtene, og kan engasjere deg i hele instituttets arbeid og diskusjonene om hvordan vi omsetter strategi til virkelighet. Du skal også medvirke til at vår interne kommunikasjon er åpen og effektiv.

Våre fagpersoner står trygt utad i sin kommunikasjon med omverdenen. Du spiller i bakgrunnen, og hjelper ledere og medarbeidere med å formulere budskap og nå ut. Kommunikasjonsavdelingen gir råd og gjennomfører kommunikasjonstiltak for alle på instituttet.

Du:

 • må ha høyere utdanning, og erfaring fra å jobbe i kommunikasjonsavdelinger- gjerne fra offentlig virksomhet eller forskningsinstitusjoner
 • må ha ledererfaring og gode lederegenskaper
 • må kunne samarbeide godt med våre fagdisipliner intern og eksternt / internasjonalt, og utvikle organisasjonen og kommunikasjonsarbeidet
 • må kunne bruke innhold, teknologi og plattformer strategisk, for å bidra til at instituttet når sine mål
 • er en god rådgiver for ledelsen
 • kan ha mange baller i lufta samtidig, og evner å ta dem ned igjen
 • er fleksibel, utadvendt og lett å samarbeide med
 • må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • personlig egnethet tillegges vekt

Jobben innebærer:

 • ansvar for å lede Kommunikasjonsavdelingen med 6 engasjerte medarbeidere
 • ansvar for instituttets kommunikasjonsstrategi
 • ansvar for at MET til enhver tid benytter relevante flater og teknologi for å holde kontakt med målgruppene
 • å legge til rette for kunnskapsbasert kommunikasjonsarbeid og systematisk videreutvikling av fagområdet
 • ansvar for at kommunikasjonsfaget utgjør en integrert del av instituttets leveranse til samfunnet
 • medansvar for å forvalte METs sterke posisjon i det norske samfunnet
 • å være talsperson for instituttet i enkelte mediesaker
 • budsjettansvar
 • Kommunikasjonssjefen rapporterer til direktør for organisasjon og samfunn, og er dennes stedfortreder. I og med at Kommunikasjonsavdelingen er liten og oppgavene mange forventes det at kommunikasjonssjefen også tar del i det operative arbeidet.

Vi tilbyr:

 • faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • gode muligheter for egenutvikling
 • et moderne teknologisk miljø
 • sentrumsnært arbeidssted på Blindern / Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og t-bane
 • lønn som 1059 underdirektør
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolknings­sammen­setningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

Det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting i stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet fås ved henvendelse til direktør for organisasjon og samfunn Heidi Lippestad, tlf.: 22963019 / 97673907

Søknadsfrist: 5. mai 2017

Søknaden må sendes elektronisk, se www.met.no under ”Ledige stillinger”.

+ Del

Se flere ledige stillinger