Stillingsbeskrivelse

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Våre ansvarsområder spenner fra veier og gater til torg og møteplasser, fra kommunale skoger til øyene i indre Oslofjord, fra parker og friområder til kommunale idretts- og friluftsanlegg. Vårt mål er å gjøre byen trygg, vakker, miljøvennlig og sporty. Vi skal skape resultater som er kostnadsmessig optimale, som gjør medarbeiderne stolte og som overrasker og begeistrer Oslos befolkning.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kommunikasjonsrådgivere - Bymiljøetaten

Brenner du for god og nyskapende kommunikasjon, ser muligheter og tar tak i utfordringer?

Oslo vil de neste årene gjennomgå et stort kollektivt løft, kollektiv transport skal være det foretrukne fremkomstmiddelet og det skal legges til rette for et bilfritt byliv. Oslo kommune har kjøpt nye trikker og skal oppgradere trikkesporene. Bymiljøetaten skal ruste opp flere av gatene der de nye sporene legges. Dette er store komplekse prosjekter med omfattende byggeaktivitet som kan skape utfordringer for byens befolkning.

Det er i tillegg opprettet et eget prosjekt Bilfritt byliv for å bidra til mer og bedre byliv Oslo sentrum. God informasjon og kommunikasjon vil være et av suksesskriteriene i prosjektene. For å sikre god informasjon og kontinuerlig dialog i prosjektperioden har Bymiljøetaten opprettet fire kommunikasjonsrådgiverstillinger. To av stillingene er faste og to midlertidige engasjementer med tre års varighet. En av de faste stillingene skal jobbe med Bilfrittbyliv-prosjektet i prosjektperioden. Vi ser for oss at du har erfaring med kommunikasjon i større prosjekter og at du motiveres av utfordringer innen bymiljø og byutvikling. Søkere bes oppgi om de ønsker å vurderes til ett av prosjektene, i så tilfelle hvilket, eller til begge.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver for alle stillingene:
 • Selvstendig rådgivning i prosjektene
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonsaktiviteter
 • Håndtering av sosiale medier
 • Pressehåndtering
 • Bidra til dialog med byens innbyggere, næringsdrivende og andre aktører
 • Innholdsproduksjon til ulike mediekanaler
 • Arbeidsoppgaver faste stillinger:
 • Politisk og samfunnsmessig analyse
 • Utvikle kommunikasjonsstrategier og planer
 • Koordinere og delta i kommunikasjonsarbeid på tvers av virksomheter i Oslo kommune
 • Arbeidsoppgaver midlertidig stillinger:
 • Informasjonsinnhenting og research
 • Foto og enkel filmproduksjon

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant kommunikasjonsfaglig utdanning fra høgskole eller universitet
 • Minimum 5 års relevant kommunikasjonsfaglig arbeidserfaring, for stillingen i Bilfritt byliv er kravet til arbeidserfaring minimum tre år
 • Profesjonell erfaring med, og god forståelse for, sosiale medier
 • Kjennskap til medias arbeidsform og erfaring med mediekontakt
 • Forståelse for politiske og samfunnsmessige forhold og hvordan disse virker inn på kommunikasjonsarbeidet
 • Kommunikasjonsfaglig erfaring fra større prosjekter, gjerne som leder (for fast stilling)
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig og evner å ha mange baller i luften
 • Nytenkende og initiativrik
 • Meget gode samarbeidsevner og flink til å skape gode relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En jobb med spennende, og tidvis krevende, kommunikasjonsutfordringer i en etat som endrer bybildet i Oslo
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønnstrinn 42-52 (kr 530 300-kr 638 100)
 • Gode pensjon-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Relevante attester og vitnemål legges ved søknaden elektronisk

Kontaktinformasjon

 • Hans Horndalsveen
  Divisjonsdirektør
  90725865
 • Kari Eliassen
  Bilfritt byliv
  95205866

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 24. april 2017.

+ Del

Se flere ledige stillinger