Stillingsbeskrivelse

NIM_logo_tolinjer_utensymbol

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (”Nasjonal institusjon”) er et organ underlagt Stortinget som ble opprettet i 2015. Institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, rådgi offentlige organer og private aktører, fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene, legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører, og delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Institusjonen ledes av et styre og en direktør. Kontoret holder til sentralt i Oslo og er samlokalisert med Sivilombudsmannen. Se www.nhri.no for nærmere informasjon.

Kommunikasjonsrådgiver

Vi trenger nå å styrke vårt utmerkede team med en kommunikasjonsrådgiver.

Stillingen er nyopprettet og lyses ut som et engasjement for seks måneder, med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgaver:

 • Bistå med å skape en helhetlig kommunikasjonsplattform for god og pedagogisk formidling av informasjon om menneskerettighetene i Norge.
 • Ha hovedansvar for koordinering av teknisk og innholdsmessig utvikling av våre nye nettsider.
 • Videreutvikling og drift av våre nåværende nettsider samt våre sosiale medie-kanaler.
 • Ha ansvar for videreutvikling av vår interne og eksterne kommunikasjonsstrategi, herunder utvikling av og implementering av en kommunikasjonsplan for nett og sosiale medier.
 • Bistå med å legge til rette for effektiv formidling av våre løpende rapporter mv., samt bidra med tekst, redigering og design.
 • Rådgi ledelsen i relevante spørsmål/saker
 • Forfatte og redigere tekster, herunder bearbeidelse av andres arbeid.
 • Bidra til at Nasjonal Institusjon er synlig i offentligheten.
 • Initiere saker i media og utvikle gode medierelasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring kan oppveie mangel på formell kompetanse
 • Dokumentert evne til å sette dagsorden med kommunikasjonsarbeid eller journalistisk arbeid
 • Erfaring med utvikling av nye nettsider.
 • God forståelse og erfaring med sosiale medier, dokumentert utvikling av sosiale medier vil være en fordel.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Det er en fordel om du også har:

 • Kjennskap til grafisk design for trykksaker, web og andre digitale medier.
 • God relasjonsbygger med et bredt relevant nettverk innen politikk, media, organisasjonsliv.
 • Kjennskap til, eller dokumentert evne til å jobbe med menneskerettighetsproblematikk er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider godt med andre fagpersoner
 • Løsnings- og resultatorientert.
 • Initiativrik, operativ og nytenkende.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Faglig trygg, fleksibel og innovativ.

Vi ser gjerne at du har interesse for, og kunnskap om menneskerettigheter. Erfaring fra relevant kommunikasjonsarbeid vil tillegges vekt.

Som medarbeider hos Nasjonal institusjon:

 • Blir du en del av et meget inspirerende miljø med høy kompetanse på menneskerettigheter.
 • Arbeider du selvstendig med et bredt spekter av oppgaver.
 • Får du varierte og utfordrende oppgaver.
 • Får du oversiktlige arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid, medlemskap i Statens pensjonskasse.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell/etnisk bakgrunn.

Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) etter statens lønnsregulativ, Lønnstrinn 55-62 (kr. 470 000- kr. 535 900), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra søkerlisten, må du opplyse om grunnen til det. Vi vil varsle deg hvis ønsket ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Petter Wille, tlf. 23 31 69 70.

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 04.03.2017.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.

+ Del

Se flere ledige stillinger