Stillingsbeskrivelse

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet er en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i fire faggrupper og forsker innenfor temaene; arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitale medier, valg og demokrati.

Institutt for samfunnsforskning søker etter kommunikasjonsrådgiver

Institutt for samfunnsforskning søker en kommunikasjonsrådgiver som vil ha ansvaret for å gjøre instituttet enda bedre på forskningskommunikasjon. Instituttet har ledende forskningsmiljøer innenfor det samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet, og i denne rollen vil du få jobbe med hele instituttet og med forskere innenfor alle faggruppene. Det er et mål at vår forskning skal bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Her vil den rette kandidaten ha store påvirkningsmuligheter.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjon av instituttets forskningsresultater i nært samarbeid med instituttets forskere gjennom blant annet

- Utvikling av nyhetssaker til ISFs hjemmeside
- Innsalg av forskningsnyheter til medier
- Rådgivning til forskere om kommunikasjon

 • Planlegging og koordinering av kommunikasjonstiltak

- Videreutvikle instituttets kommunikasjonsarbeid og bidra til høy kvalitet på all kommunikasjon

 • Videreutvikle ISFs digitale kanaler i samarbeid med webredaktør
 • Pressekontakt, medieovervåkning og forvalte og videreutvikle ISFs visuelle profil.
 • Koordinere trykking og korrekturlesing av ISFs rapporter, samt å sikre gode arbeidsprosesser mellom leverandør og forskere
 • Evaluere resultater av de ulike kommunikasjonsaktivitetene

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som trives med å jobbe både operativt og strategisk. Du jobber for å skape interessevekkende innhold og har journalistisk teft med evne til formidle kompliserte saker. I tillegg er du nysgjerrig på nye formidlingskanaler og metoder.

Du bør ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå, i samfunnsvitenskapelig fag, kommunikasjonsfag eller tilsvarende. Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne i både norsk og engelsk. Dessuten har du erfaring med forskningskommunikasjon. Der er i tillegg en fordel om du har erfaring med prosjektarbeid og med å jobbe med forbedring av arbeidsprosesser.

Det er viktig for oss at du har gode samarbeidsevner, forståelse for forskningsprosesser og kjennskap til fagområdene ISF forsker på. Vi trenger en rådgiver som evner å jobbe med flere oppgaver samtidig, leverer høy kvalitet og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store muligheter for faglig utvikling
 • Et spennende og samfunnsengasjert arbeidsmiljø
 • Kontor sentralt ved Frognerparken
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er en spesialrådgiverstilling i instituttets administrasjonsavdeling, og rapporterer til Organisasjons- og HR-sjef.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev og CV, og sendes elektronisk innen søknadsfristen 24. april 2017.

For nærmere opplysninger om stillingen kan direktør Tanja Storsul
(975 85 197) og eller Organisasjons- og HR-sjef Yngve Aasen Davidsen
(971 971 13) kontaktes.

+ Del

Se flere ledige stillinger