Stillingsbeskrivelse

index

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2016 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Direktør og leder av Kommunikasjonsenheten

I stillingen som leder av kommunikasjonsenheten i sentralbankvirksomheten vil du jobbe med både strategiske og operative kommunikasjonsoppgaver. Du vil ha nær og løpende kontakt med kommunikasjonsdirektøren, som har et overordnet ansvar for omdømme og medierådgiving i Norges Bank. Stillingen og oppgavene favner bredt og innebærer aktiv kontakt med avdelinger og fagenheter, og du vil bli en sentral rådgiver i kommunikasjonssaker for ledere i sentralbankvirksomheten (SBV). Du vil også ha ansvar for ulike prosjekt- og utviklingsoppgaver, samt budsjettansvar og lederansvar for 11 ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Organisering og daglig drift av kommunikasjonsenheten i SBV
  • I samråd med kommunikasjonsdirektøren, gi råd til Norges Banks ledelse i mediesaker,
  • Håndtere mediehenvendelser i saker relatert til SBV
  • Kvalitetssikre og videreutvikle Norges Banks intranettside og hjemmeside
  • Utvikle gode kommunikasjonsmetoder i tråd med medie- og samfunnsutviklingen
  • Planlegge god kriseberedskap for sentralbankvirksomheten

Vi søker etter en leder med relevant høyere utdannelse og erfaring fra kommunikasjonsarbeid i store, komplekse og kompetansetunge organisasjoner. Du har allerede bevist at du kan vinne tillit på ledernivå og fremstå som en betrodd rådgiver, og du motiveres nettopp av spennet mellom å jobbe helt i kunnskapsfronten av kommunikasjonsfaget – og samtidig tett opp mot organisasjonens kjernevirksomhet og de forretningsmessige målene. Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Norges Bank tilbyr en unik mulighet til å bli en del av et sterkt og kompetent kommunikasjonsmiljø. Du rapporterer til leder av konsern- og fellesfunksjoner og blir del av en aktiv og engasjert ledergruppe.

Spesielle krav:

Det kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest må fremlegges. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden.

Kontaktinformasjon:

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 26. mars.

+ Del

Se flere ledige stillinger