Stillingsbeskrivelse

Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Bli en del av kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet!

Finansdepartementet er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med interesse for og innsikt i de viktige fagområdene som vi ivaretar.

Du vil arbeide med et bredt spekter kommunikasjonsoppgaver i et hektisk miljø der det stilles høye krav til presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du også få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid. Du må derfor være sterk både strategisk og operativt.

Arbeidsoppgaver: 

 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
 • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk 
 • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
 • utarbeidelse av medieplaner
 • videreutvikling av departementets strategiske kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Kvalifikasjoner: 

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomisk/samfunnsfaglig retning
 • solid erfaring med journalistikk og/eller kommunikasjonsfaglig arbeid
 • god forståelse for økonomi og innsikt i politiske prosesser
 • meget god formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • digital kompetanse 

Personlige egenskaper: 

 • meget god evne til å videreformidle kunnskap på en klar og tydelig måte
 • effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • evne til å bygge relasjoner og tillit både eksternt og internt
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevner

Vilkår: 

 • 100 prosent fast stilling i kommunikasjonsenheten
 • Avlønning som seniorrådgiver (550.000 – 700.000) avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid 

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Søknadsfrist: 2. mai 2017

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Ta gjerne kontakt med oss!
Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen mobil 940 50 886

Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 2.mai i år. Merk søknaden med referansenr 8/17. Etter at søknadsfristen er utløpt, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten.

Den aktuelle kandidat for stillingen må kunne sikkerhetsklareres.Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

+ Del

Se flere ledige stillinger